தலைப்பு பத்திரம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்

நிலம் மற்றும் சொத்து என்று வரும்போது, ​​தடையற்ற வாங்குதல் செயல்முறைக்கு தொழில்நுட்ப ஆவணத்தின் அடிப்படை அறிவு அவசியம்

 
 

 

1
(உரிமைக்கான) தலைப்பு என்பது நிலம் அல்லது சொத்தை சொந்தமாக்குவதற்கான சட்டப்பூர்வ உரிமையாகும், மேலும் ஒரு நபரின் உரிமையைப் பத்திரம் உறுதிப்படுத்துகிறது. வாங்குபவரும் விற்பவரும் ஒரு உடன்பாட்டை எட்டிய பிறகு, வாங்குபவர் சொத்துப் பதிவு மூலம் கூறப்பட்ட சொத்தின் மீது சட்டப்பூர்வ உரிமையை முறையாகப் பெறுகிறார். விற்பனைப் பத்திரம் இதைப் பிரதிபலிக்கிறது.
2
இந்தியாவின் பதிவுச் சட்டம், 1908 இன் படி, விற்பனைப் பத்திரம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், இதனால் உரிமையாளரின் பெயரில் சொத்து பரிமாற்றம் சட்டப்பூர்வ ஆதாரமாக இருக்கும். நீதிமன்றத்தில் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டவுடன், விற்பனைப் பத்திரம் உரிமையாளருக்கான உரிமைப் பத்திரமாக மாறும், இதனால் இரண்டு சொற்களும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
3
புதிய வீடு கட்டுவதற்கு நிலம் வாங்கும் போது, ​​விற்பனையாளர் சொத்தின் மீதான தங்களின் உரிமையை உறுதிப்படுத்த அசல் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இது சொத்தின் மீதான உரிமைகோரல்களை எதிர்த்து தற்காத்துக்
கொள்ள உதவுகிறது, குறிப்பாக விவசாய நில சொத்துக்கள் விஷயத்தில் இது முக்கியமானது.
இது மூதாதையர் சொத்து உரிமைகோரல்களில் முழு உரிமைச் சங்கிலியையும்
உறுதிப்படுத்துகிறது.
4
உரிமை ஆவணம் சொத்துரிமைக்கான
சான்றுகளை வழங்குகிறது கூறப்பட்ட
நிலம். வங்கி இதைப் பயன்படுத்தலாம்
உங்கள் மனை மற்றும் கடன் திரும்ப செலுத்தப்படாவிட்டால்
அவர்களின் நிலுவைத் தொகையை
திரும்பப் பெறுவதற்கு உரிமையை
மாற்றுவதற்கான ஆவணம்
 இந்த எல்லா காரணங்களுக்காகவும், நீங்கள் ஒரு வீட்டுமனையை வாங்க விரும்பும் போது, ​​ஒரு உரிமைப் பத்திரத்தை வைத்திருப்பது மற்றும் உங்கள் சொத்தின் தெளிவான தலைப்பு ஆகியவை உங்கள் முதன்மையான கருத்தில் இருக்க வேண்டும்.

வீடு கட்டுவதற்குத் தேவையான சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களைப் பற்றி மேலும் அறிய, அல்ட்ராடெக் சிமெண்டில் உள்ள   #வீட்டைப் பற்றிய பேச்சு  ஐப் பயன்படுத்தவும்.

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்