தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தை எப்படி கணக்கிடுவது?

நீங்கள் கட்டுமானத்தில் ஈடுபடும்போது, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் சரியான விகிதங்களில் அதிகம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவை உயர்தரமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் நீங்கள் அது குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும். கான்கிரீட் கலவையை ஒப்பந்ததாரர் எப்போதும் முறையாகப் பார்வையிட வேண்டும். ஏனென்றால், சரியான தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதமானது வலுவான மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் கட்டுமானத்திற்கு முக்கியமானதாகும். இதனால் தான், தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தையும், அவை எப்படிக் கணக்கிடுவது என்பதையும் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.

Share:


தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் என்றால் என்ன?

இது கலவையில் கலக்கப்படும் தண்ணீர் மற்றும் சிமெண்ட் அளவுகளின் விகிதமாகும். தண்ணீர் மற்றும் சிமெண்ட் விகித ஃபார்முலா, கான்கிரீட்டின் வலிமை மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. வழக்கமான தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் வெவ்வேறு தரத்திலான கான்கிரீட் கலவைக்கு, 0.40 முதல் 0.60 வரை மாறுபடும்.

cdxc
தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தின் முக்கியத்துவம் :

தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் என்பது கான்கிரீட் கலவையின் வலிமையைத் தீர்மானிக்கும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்.


சரியாகப் பதப்படுத்தும் பட்சத்தில், தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதமானது, கான்கிரீட்டின் வலிமை மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மைக்கான காரணியாகும். உதாரணத்திற்கு, தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் 0.40 என்றால், கான்கிரீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு 50 கிலோ சிமென்ட்டிற்கும், 20 லிட்டர் தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டும்.

தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தை எப்படி கணக்கிடுவது?

 

தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் = தண்ணீரின் எடை

சிமென்ட்டின் எடை

உதாரணத்திற்கு, தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் 0.50 மற்றும் கான்கிரீட்டில் 50 கிலோ சிமென்ட (ஒரு சிமென்ட் மூட்டையின் எடை) சேர்க்கப்பட்டால்.

கான்கிரீட்டிற்குத் தேவைப்படும் தண்ணீர் பின்வருமாறு:

தண்ணீர் / சிமென்ட் = 0.50

தண்ணீர் / 50 கிலோ = 0.50

தண்ணீர் = 0.50 x 50 = 25 லிட்டர்கள்.

அதே போல், W/C = 0.40 என்பதற்கு

தண்ணீர் = 0.40 x 50

தண்ணீர் = 20 லிட்டர்கள்

தண்ணீர்-சிமென்ட் விகிதத்தை நாம் குறைக்கும்போது தண்ணீரும் குறைவதை நீங்கள் காணலாம். கான்கிரீட்டில் தண்ணீர் குறைக்கப்படும்போது, கான்கிரீட்டின் இறுக்க வலிமை அதிகரிக்கும். ஆனால், தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்திற்குச் சில வரம்புண்டு. குறைந்தபட்சத் தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் 0.30 - 0.35 ஆகும், இதற்கு மேல் கான்கிரீட் மிகவும் விறைப்பானதாகவும் கையாளச் சாத்தியமில்லாததாகவும் மாறும்.


தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தை எப்படி சோதனை செய்வது?உங்களிடம் வீட்டுக் கட்டுமானத்திற்கான சிறந்த சிமென்ட் இருப்பதை உறுதி செய்யக் கான்கிரீட்டில் தண்ணீர் மற்றும் சிமெண்ட் விகிதத்தை நீங்கள் சோதனை செய்யும் முறை பின்வருமாறு:

 

ஒப்பந்ததாரரால் மேற்கொள்ளப்படும் ஸ்லம்ப் சோதனை மூலம் தண்ணீர் உள்ளடக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம், அவை பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இந்தச் சோதனையை மேற்கொள்ள, 30 செமீ உயரம், கீழே 20 செமீ விட்டம், மேலே 10 செமீ விட்டம் மற்றும் கைப்பிடிகளுடன் உள்ள ஸ்டீல் ஸ்லம்ப் கோன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்தக் கோனில் ஒரு நேரத்தில் 7.5 செமீ அடுக்குகள் நிரப்பப்படும், ஒவ்வொரு அடுக்கும் 16 மிமீ விட்டம் மற்றும் 60 செமீ நீளம் உள்ள ஒரு உலோக டாம்பிங் ராடால் 25 முறை டாம்ப் செய்யப்படும். அவ்வாறு ஸ்லம்ப் கோன் நிரப்பப்பட்டதும் அது தூக்கப்படும். எந்த அளவுக்குக் கான்கிரீட் விழுகிறதோ அது ஸ்லம்ப் என்று அழைக்கப்படும். இது கோனை நீக்கிய பிறகு கோனின் உச்சியிலிருந்து கான்கிரீட்டின் உச்சி வரை அளவிடப்படும்.

 

பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கான்கிரீட் ஸ்லம்ப்பின் வழக்கமான மதிப்புகள் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் சாத்தியமான சுருக்க முறையைச் சார்ந்திருக்கும். கான்கிரீட்டின் நகர்வில் ரீயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் முதலியனவற்றின் மூலமாக எந்த தடையும் இல்லாதபோது அல்லது கான்கிரீட்டை வலுவாக அடிக்க முடியும் என்கின்றபோது சிறிய மதிப்பிலான ஸ்லம்ப் தேவை.

 

பெரிய கான்கிரீட் மற்றும் சாலை வேலை: 2.5 முதல் 5 செமீ வரை

 

சாதாரண பீம்கள் மற்றும் ஸ்லாப்கள்: 5 முதல் 10 செமீ வரை

 

தூண்கள், மெல்லிய செங்குத்து பிரிவுகள்

 

மற்றும் அணை சுவர்கள்: 7.5 முதல் 12.5 செமீ வரை

 

மேலும் படிக்கவும்: கான்கிரீட் மற்றும் அதன் வகைகள்


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

 

1. வலிமையின் மீது தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது?

 

தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் எந்த அளவுக்குக் குறைவாக உள்ளதோ, காற்று துளைகள் அவ்வளவு குறைவாக இருக்கும் மற்றும் கான்கிரீட் வடிவமைப்பு மிகவும் கச்சிதமாக இருக்கும், அதன் காரணமாக வலிமை அதிகரிக்கும். அதிக அளவிலான தண்ணீர் கான்கிரீட்டின் இறுக்க வலிமையைக் குறைத்துச் சிமென்ட்டிற்கு இடையிலான இடைவெளியை அதிகரிக்கிறது.

 

2. குறைவான தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதத்தின் நன்மைகள் என்ன?

 

தண்ணீர் மற்றும் சிமென்ட் விகிதம் குறைவாக இருக்கும்போது உலர்வதினால் ஏற்படும் சுருங்கல் மற்றும் விரிசல் குறையும். ஊடுருவும் திறன் குறைவாக இருக்கும், மேலும் இது கான்கிரீட் மற்றும் ரீயின்ஃபோர்ஸ்மெண்டிற்கு இடையே சிறந்த பிணைப்பை ஏற்படுத்தும்.

 

3. கான்கிரீட்டில் தண்ணீர் மற்றும் சிமெண்ட் விகிதத்தை நாம் எப்படிக் குறைப்பது?

 

சிமெண்ட் அளவைக் குறைக்க நீங்கள் முதலில் தண்ணீரின் அளவைக் குறைக்க வேண்டும். அட்மிக்ஸ்சரைப் பயன்படுத்தவும், சல்லி கற்களின் மொத்தத் தரத்தை மேம்படுத்தவும், ஃப்ளை ஆஷ் சேர்க்கவும், அல்லது நல்ல வடிவில் உள்ள சல்லி கற்களைப் பயன்படுத்தவும்.


தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வீடியோக்கள்

  வீட்டு கட்டுமானத்திற்கான


செலவு கால்குலேட்டர்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கனவு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதிக பட்ஜெட் செலவு செய்யாமல் அவ்வாறு செய்யுங்கள். 

logo

EMI கால்குலேட்டர்

ஒரு வீட்டுக்கடன் வாங்குவது என்பது வீடு கட்டுவதற்கான பணத்தைப் பெறும் வழிகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு EMI கட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.

logo

தயாரிப்பு முன்னறிவிப்பாளர்

ஒரு வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களில் சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது வீடு கட்டுபவருக்கு முக்கியம்.

logo

ஸ்டோர் லொக்கேட்டர்

ஒரு வீடு கட்டுபவருக்கு, வீடு கட்டுவது பற்றிய அனைத்து மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் பெறக்கூடிய சரியான கடையை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

logo

Loading....