Test Brick Quality at Construction Site

आपल्या घरासाठी सर्वोत्तम विटा कशा निवडाव्यात?

सशक्त विटा सशक्त भिंती तयार करतात, ज्यामुळे घर बांधताना अधिक चांगली संरचनात्मक दृढता मिळते. इथे तुमच्या घराच्या बांधकामासाठी विटांचा दर्जा तपासण्याच्या चार प्रभावी पध्दती दिल्या आहेत.

क्लॅप चाचणी

जेव्हा तुम्ही दोन विटांना एकत्र वाजवता, तेव्हा तुम्हाला मेटालिक ’क्लिंक” ऐकू यायला हवा. चांगल्या दर्जाच्या विटा तुटत नाहीत किंवा जोरामुळे भंगत नाहीत. या चाचणीचा उपयोग विटांची अचानक आलेल्या जोरामुळे दृढता तपासण्यासाठी केला जातो

Test Brick Quality at Construction Site : Clap Test

पाडण्याची चाचणी

विटांचा कणखरपणा तपासण्याची ही आणखीन एक चाचणी आहे. जेव्हा तुम्ही 4 फुटाच्या उंचीवरुन वीट टाकता तेव्हा ती तुटता किंवा भंगता कामा नये.

Test Brick Quality at Construction Site : Drop Test

भंगण्याची चाचणी

प्रत्येक वीट तपासा आणि त्या सर्व बाजूंनी एकसारख्या व कडांवर गुळगुळीत असण्याची खात्री करा, त्यावर भेगा असता कामा नयेत. त्या एकसमान आकाराच्या व शेपच्या असायला हव्यात. वीटांना एकत्र लावून तपासणे ही चांगली पध्दत आहे.

Test Brick Quality at Construction Site : Crack Test

वॉटर वेट चाचणी

या चाचणीमुळे वीटेच्या पाण्याचे शोषण करण्याच्या दराला ओळखता येईल. कोरडी वीट घ्या आणि तिचे वजन लिहा, नंतर तिला पाण्यात बराच वेळ बुडवून ठेवा. बाहेर काढून पुन्हा तिचे वजन करा, जर वजन 15%हून वाढले नाही, तर तिचा दर्जा चांगला असतो.

Test Brick Quality at Construction Site : Water Weight Test

या तुमच्या घराच्या बांधकामाच्या दरम्यान क्युअरींगच्या काही टिप्स होत्या ज्यामुळे तुमच्या घरातल्या भेगा टाळता येतात. अशा आखणीन टिप्ससाठी येथे भेट द्या: www.ultratechcement.com

संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध नाव प्रविष्ट करा
वैध नंबर प्रविष्ट करा
वैध पिनकोड प्रविष्ट करा
वैध श्रेणी प्रविष्ट करा
वैध उपश्रेणी प्रविष्ट करा

हे प्रपत्र सादर करून तुम्ही अल्ट्राटेकला तुमच्याशी संपर्क साधण्यास प्राधिकृत करीत आहात

कृपया पुढे जाण्यासाठी या बॉक्सला चेक करा