ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଅ |

ଏକ ବ valid ଧ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ନିଜର ଉପ-ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

acceptence

ଆଗକୁ ବ to ିବାକୁ ଦୟାକରି ଏହି ବାକ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


କଂକ୍ରିଟ୍ ପାହାଚ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ?

କଂକ୍ରିଟ୍ ପାହାଚ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚସାଶ୍ରୟୀ ଉପାୟ ଅଟେ ।

logo

ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ |


Step No.1

ସାଧାରଣତଃ ପୁତ୍ର ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ଏମ୍.20 ଗ୍ରେଜ୍‌ର ସଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

Step No.2

ବିମ୍ବର ଗଭୀରତା ଅତି କମ୍‌ରେ 200 ମିମିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵଟି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରରୁ ରକ୍ତରେ ରହୁଥ‌ିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Step No.3

କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିମ୍ବର ଶଟଲିଂର ପୋଜିଶନ୍ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିମ୍ବରେ ଛଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ 25 ମିମିକ କଭର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ପାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭରନ୍ତୁ ।

Step No.4

ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ବିମ୍ବର କିଓରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ:


ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା |
ପରାମର୍ଶିତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ |  ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଆକଳନ ଉପକରଣଗୁଡିକ (ଘର ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର)


ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ନକରି ତାହା କରନ୍ତୁ | ଖର୍ଚ୍ଚ କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ପାଇବେ |

 

logo

EMI କାଲକୁଲେଟର୍

ଘର loan ଣ ନେବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତ ask ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ | EMI କାଲକୁଲେଟର ସହିତ, ଆପଣ ଏକ ଆକଳନ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଭଲ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |.

logo

ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟର

"ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

logo

ଷ୍ଟୋର୍ ଲୋକେଟର୍

ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଖୋଜିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଷ୍ଟୋର ଲୋକେଟର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |.

logo

Loading....