ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଅ |

ଏକ ବ valid ଧ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ନିଜର ଉପ-ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

acceptence

ଆଗକୁ ବ to ିବାକୁ ଦୟାକରି ଏହି ବାକ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


ଡାମ୍ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍

ଭୂମି ମଧ୍ଯରୁ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏହା କାରଣରୁ ଘରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାମ୍ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ଅଟେ । ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ, ନିମ୍ନଲିଖୂ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

logo

ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ |


Step No.1

ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଫାଉଣ୍ଡେଶନରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟ୍‌ ଭଳି ୱାଟରପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ

ଏଜେଣ୍ଟର ମିଶ୍ରଣର ଏକ ପରସ୍ତ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

Step No.2

ଏହି ପରସ୍ତ 75 ମିମି ବା 3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ହେବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ।

Step No.3

ଡାମ୍ ପ୍ରୁଫିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ସର୍ବଦା ଜମିତ୍ତ ଉଛୁଳିଆସୁଥିବା ପାଣିର ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜମିର

ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ପାଖାପାଖୁ 30 ସେମି ଉପରେ ରଖୁବା ଉଚିତ୍ ।

ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ:


ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା |
ପରାମର୍ଶିତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ |
  ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଆକଳନ ଉପକରଣଗୁଡିକ (ଘର ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର)


ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ନକରି ତାହା କରନ୍ତୁ | ଖର୍ଚ୍ଚ କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ପାଇବେ |

 

logo

EMI କାଲକୁଲେଟର୍

ଘର loan ଣ ନେବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତ ask ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ | EMI କାଲକୁଲେଟର ସହିତ, ଆପଣ ଏକ ଆକଳନ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଭଲ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |.

logo

ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟର

"ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

logo

ଷ୍ଟୋର୍ ଲୋକେଟର୍

ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଖୋଜିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଷ୍ଟୋର ଲୋକେଟର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |.

logo

Loading....