0

விலை கால்குலேட்டர்

கட்டிட கட்டுமான மதிப்பீட்டு கால்குலேட்டர்

Location and Area

இருப்பிடம் மற்றும் இடம்

கட்டுமான பரப்பளவு

This indicates the total area of construction including the floors, parking and outdoor spaces

UBS ஸ்டோர்ஸ்

இருப்பிடங்காட்டி

கான்ட்ராக்டர்

இருப்பிடங்காட்டி

டீலர்

இருப்பிடங்காட்டி

பொறுப்பு துறப்பு - ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விலைகள் அனைத்தும் தோராயமானவை மட்டுமே. உங்கள் மாவட்டத்திற்கேற்ப அசல் விலைகள் மாறுபடலாம். உங்கள் ஒப்பந்ததாரரிடம் ஆலோசிக்கவும் அல்லது உங்கள் தேவைக்கேற்ப விலையினை தோராயமாக கணக்கிட்டு பெற அருகாமையில் உள்ள UBS ஸ்டோருக்கு செல்லவும். இது கட்டுமான இடத்திற்கான தோராயமான தொகையாகும். இதில் கட்டிடத்தின்  வெளிப்புற சுவர் கட்டுமான தொகையினை உள்ளடக்காது.

*அல்ட்ராடெக் பில்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் அவுட்லெட்டுகளில் கிடைக்கும்

**நடுத்தரத்தில் இயல்பான அளவுகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அம்ப்புக்குறி பட்டன்களை க்ளிக் செய்வதன் மூலம் அளவினை மாற்றி அமைக்கலாம். 


தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்