સંપર્કમાં રહો

માન્ય નામ દાખલ કરો
કૃપા કરીને માન્ય ઈમેઈલ નાંખો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

નોંધણી પામેલી ઓફિસ

“બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

CIN: L26940MH2000PLC128420

 +91-22-66917800

 +91-22-66928109

  www.ultratechcement.com

  1800 210 3311

શેરહોલ્ડ સર્વિસિઝ

શ્રી કમલ રાઠી / સુશ્રી સ્વાતી પાટીલ “બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 +91-22-66917800

 sharesutcl@adityabirla.com

કાયદા વિભાગ

સુશિલ કુમાર પાઠક “બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 +91-22-6692-8255 / +91-22-6692-8256

 +91-9594915766

 sushil.pathak@adityabirla.com

રેડી મિક્સ કોન્ક્રિટ

લવિના ડિસોઝા “બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 022-66917260

  1800 210 3311

 lavina.dsouza@adityabirla.com

 ultratech.concrete@adityabirla.com

સિમેન્ટ માર્કેટિંગ / યુબીએસ

અવિજીત ચક્રવર્તી “એ” વિંગ, પહેલો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 66917360/66928400

 1800 210 3311

 avijit.chakravarty@adityabirla.com

બિલ્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ વિભાગ

અક્ષિત તલવાર અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093

 1800 210 3311

 ultratech.care@adityabirla.com


ઓફિસ સ્થાન

સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો