ଜଳପ୍ରବାହର ଗୁରୁତ୍ୱ |

What is Dampness?

ଆର୍ଦ୍ରତା କ’ଣ?

ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଜବୁତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା।...

ଗୃହର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ 

ଆର୍ଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ଭିତର ଅଂଶରେ ଆର୍ଦ୍ରତା...

କେଉଁ ଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 

ଘରର ଯେକ part ଣସି ଅଂଶରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ | ଥରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏହା ଛାତ,...

ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ସମାଧାନ କଣ?  


ଉପରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖା ଦେବା ବେଳକୁ ଏହା ଭିତର ଅଂଶକୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ।  ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନର ମରାମତି କିମ୍ବା ପୁନଃ ରଙ୍ଗ କରିବା କେବଳ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା କେବଳ ସାମୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। 

ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୃହର ମଜୁବତ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।  ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଦୃଢ଼ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ୍।  ଅଲ୍‌ଟ୍ରାଟେକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ୱେଦର ପ୍ରୋ ପ୍ରିଭେନଟିଭ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏହା ଅଲ୍‌ଟ୍ରାଟେକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ ରୂପେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। 

Ways To Prevent Dampness from Damaging your Home
UltraTech Weather Pro: Waterproofing Liquid

ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ କେମିକାଲ୍

 • ଉତ୍ତମ ଆର୍ଦ୍ରତା  ପ୍ରତିକାର

  ଉତ୍ତମ ଆର୍ଦ୍ରତା 
  ପ୍ରତିକାର

 • କଳଙ୍କି ଲାଗିବାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରୋଧ

   କଳଙ୍କି ଲାଗିବାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରୋଧ

 • ସୁରକ୍ଷାକୁ ସହାୟତା କରେ  ନିର୍ମାଣ ଦକ୍ଷତା

  ସୁରକ୍ଷାକୁ ସହାୟତା କରେ 
  ନିର୍ମାଣ ଦକ୍ଷତା

 • ଗୃହର ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ

   ଗୃହର ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ 

 • ପ୍ଲାଷ୍ଟର କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର

   ପ୍ଲାଷ୍ଟର କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର 

ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ୱେଦର ପ୍ରୋ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ସିଷ୍ଟମ 

 

ୱେଦର ପ୍ରୋ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ୱେଦର ପ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ପ୍ରଭାବି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ୱେଦର ପ୍ରୋ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ସିଷ୍ଟମ ର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି :


Weather Pro waterproofing system: Component 1 - WP+200 Integral Waterproofing liquid

ଡବ୍ଲୁପି+ 200 ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍‌

ଡବ୍ଲୁପି+200 ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଲିକୁଇଡ୍‌ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଗୃହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।  ଏହାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୋର୍ଟାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଓ କଂକ୍ରିଟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଗ – ମୂଳଦୁଆଠାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫିନିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯଦ୍ବାରା ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଆର୍ଦ୍ରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10ଏକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା* ପ୍ରଦାନ କରେ।  ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଘରଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଫ୍ଲେକ୍‌ସ ଓ ହାଇ 
ଫ୍ଲେକ୍‌ସ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଆପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଗୁଣା ସୁରକ୍ଷା

ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଟେରାସ୍ ଓ ଛାତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।  ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୃହର ଭିତର ଅଂଶ ଯଥା ରୋଷେଇ ଘର ଓ ବାଥରୁମ ଅଧିକ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ।  ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଠାରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆପଦ ରହିଛି ସେଠାରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଫ୍ଲେକ୍‌ସ କିମ୍ବା ହାଇ-ଫ୍ଲେକ୍‌ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ
Flex & Hi Flex: Best Waterproofing for Terrace by UltraTech
Weather Pro waterproofing system: Component 2 - Flex and HiFlex

ଡବ୍ଲୁପି+ 200 ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ 
ଲିକୁଇଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ 

ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ

1800-210-3311

ultratech.concrete@adityabirla.com

ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଅ |

ଏକ ବୈଧ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
ଏକ ବୈଧ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
ଏକ ବୈଧ ପିନ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
ଏକ ବୈଧ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
ଏକ ବୈଧ ଉପ-ବର୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ଏହି ଫର୍ମକୁ ଦାଖଲ କରି ଆପଣ ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ବକ୍ସରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ