ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଅ |

ଏକ ବ valid ଧ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ନିଜର ଉପ-ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

acceptence

ଆଗକୁ ବ to ିବାକୁ ଦୟାକରି ଏହି ବାକ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

hgfghj

ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧୀ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି

ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ଦୋହଲିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ସୁଦୃଢ଼ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଘରକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ନିରୋଧୀ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖୂତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ

logo

ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ |


Step No.1

ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ହାସଲ କରନ୍ତୁ ।

Step No.2

ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ହାସଲ କରନ୍ତୁ ।

Step No.3

ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ବା ଢାଞ୍ଚା ଅସମାନ ଥିଲେ, ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ, ଧ୍ୟାନରେ

ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ଜଣ ସ୍ଥାନରେ କବାଟ କିମ୍ବା ଝରକା ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Step No.4

ବାହ୍ୟ ଲାନ୍ଥରେ କବାଟ ଓ ଝରକା ଉପରେ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲିୱେଲ୍‌ ବିମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । 

Step No.5

 ସ୍ଲାବ୍ ଭଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିମ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

Share The Checklist :


ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା |
ପରାମର୍ଶିତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ | 
  ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଆକଳନ ଉପକରଣଗୁଡିକ (ଘର ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର)


ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ନକରି ତାହା କରନ୍ତୁ | ଖର୍ଚ୍ଚ କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ପାଇବେ |

 

logo

EMI କାଲକୁଲେଟର୍

ଘର loan ଣ ନେବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତ ask ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ | EMI କାଲକୁଲେଟର ସହିତ, ଆପଣ ଏକ ଆକଳନ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଭଲ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |.

logo

ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟର

"ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

logo

ଷ୍ଟୋର୍ ଲୋକେଟର୍

ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଖୋଜିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଷ୍ଟୋର ଲୋକେଟର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |.

logo

Loading....