అందుబాటులో ఉండు

మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని పొందండి

చెల్లుబాటు అయ్యే వర్గాన్ని ఎంచుకోండి

మీ ఉప-కేటగిరీని ఎంచుకోండి

acceptence

దయచేసి తదుపరి కొనసాగించడానికి ఈ పెట్టెను ఎంచుకోండి

Community Infrastructure


Community Infrastructure


Improving quality of life

We strive to improve the community infrastructure in the villages around our units focusing on sanitation, drinking water and roads.

safe-operations


Community Infrastructure

 

Safe Drinking Water and Sanitation

Through our Safe Drinking Water Programmes at Sambhupura, Khor, Malkhed, Reddipalyam, Tadipatri, Hirmi, Awarpur, Kovaya, Ratnagiri, Durgapur and Jafrabad, 1,10,000 people could access clean drinking water..

 

We have installed 39 RO plants at Tadipatri, Awarpur, Kotputli and Kharia Khangar, which serve 53,000 villagers.

 

Additionally, 3200 beneficiaries were supported with sanitation facilities were set-up at schools, individual houses and community locations.

 

Infrastructure and Development

Towards better infrastructure, we are engaged in the connecting/ repairing of roads, community hall and assets, rest places, installation of solar lights, construction of water tanks and installation of piped water supply. These activities have aided over 5 lakh people.


Disclaimer

This section is intentionally retained in English language.

Loading....