గృహ నిర్మాణం మమ్మల్ని సంప్రదించండి

అందుబాటులో ఉండండి


రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్

 "బి" వింగ్, 2 వ అంతస్తు, అహురా సెంటర్ మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్, అంధేరి (తూర్పు) ముంబై 400 093, ఇండియా

 +91-22-66917800

 +91-22-66928109

  www.ultratechcement.com

  1800 210 3311

షేర్ హోల్డర్స్ (వాటాదారుల) సేవలు

మిస్టర్ కమల్ రతి / మిస్ స్వాతి పాటిల్ "బి" వింగ్, 2 వ అంతస్తు, అహురా సెంటర్ మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్, అంధేరి (తూర్పు) ముంబై 400 093, ఇండియా

 +91-22-66917800

 sharesutcl@adityabirla.com

న్యాయ విభాగం

సుశీల్ కుమార్ పాథక్ "బి" వింగ్, 2 వ అంతస్తు, అహురా సెంటర్ మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్, అంధేరి (తూర్పు) ముంబై 400 093, ఇండియా

 +91-22-6692-8255 / +91-22-6692-8256

 +91-9594915766

 sushil.pathak@adityabirla.com

రెడీ మిక్స్డ్ కాంక్రీట్

లావినా డిసౌజా "బి" వింగ్, 2 వ అంతస్తు, అహురా సెంటర్ మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్, అంధేరి (తూర్పు) ముంబై 400 093, ఇండియా

 022-66917260

  1800 210 3311

 lavina.dsouza@adityabirla.com

 ultratech.concrete@adityabirla.com

సిమెంట్ మార్కెటింగ్ / యుబిఎస్

అవిజిత్ చక్రవర్తి "ఎ" వింగ్, 1 వ అంతస్తు, అహురా సెంటర్, మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్, అంధేరి (తూర్పు) ముంబై 400 093, ఇండియా

 66917360/66928400

 1800 210 3311

 avijit.chakravarty@adityabirla.com

నిర్మాణ ఉత్పత్తుల విభాగం

అక్షిత్ తల్వార్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అహురా సెంటర్, మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్ అంధేరి (తూర్పు) ముంబై 400 093

 1800 210 3311

 ultratech.care@adityabirla.com


ఆఫీసు ప్రాంతాలు