వాటర్‌ఫ్రూఫింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు

దీర్ఘకాలంలోనీటిఊటనుంచిమీఇంటినిరక్షించేందుకువాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ ఉత్తమపరిష్కారం. మీఇంట్లోఈకిందిఏరియాల్లోవాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ కీలకం:

దీర్ఘకాలంలోనీటిఊటనుంచిమీఇంటినిరక్షించేందుకువాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ ఉత్తమపరిష్కారం. మీఇంట్లోఈకిందిఏరియాల్లోవాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ కీలకం:

Waterproofing for Durability of Home

బాత్‌రూమ్‌లుమరియుకిచెన్‌, ఎందుకంటేఈఏరియాల్లోనిరంతరంనీటినిఉపయోగిస్తుంటారుకాబట్టి.

ఒకవేళరూఫ్‌పైనీళ్ళట్యాంక్‌ ఉంటే, దీనికిలీక్‌ ఉంటే, రూఫ్‌ గుండానీటిఊటరావచ్చు.

రూఫ్‌, బాల్కనీమరియుఅన్నిబయటిగోడలుమరియుఆనుకొనివున్నఅంతర్గతగోడలులాంటిఎలిమెంట్స్‌కినేరుగాగురయ్యేఏరియాలు.

బేస్‌మెంట్‌. ఎందుకంటేఇదిభూమితోమరియుగ్రౌండ్‌ నుంచితేమకునేరుగాకాంటాక్టుఅయివుంటుందికాబట్టి.

వాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ విషయానికొస్తే, అల్ట్రాటెక్‌లోఈకిందిలాంటిఉత్పాదనలరేంజిఉంది:

UltraTech Waterproofing Proofing Products

ఇదిఅత్యధికనాణ్యమైనపాలిమర్‌ అఢిటివ్స్‌నిఉపయోగిస్తుందిమరియుటెర్రెస్‌లు, రూఫ్‌లు, నీళ్ళట్యాంకులుమరియుబాల్కనీలకుఅనువైనది. 10,000 చ.అకంటేతక్కువఉన్నఏరియాలకుఇదిఅత్యంతఅనువైనది.

నిర్మాణంసమయంలోఇదికంప్రెసివ్‌ దృఢత్వాన్నిమరియుకాంక్రీట్‌ యొక్కనీటిటైట్‌నెస్‌నిపెంచుతుంది.

ఇది10,000చ.అకంటేఎక్కువవిస్తీర్ణాలకుఅనువైనదిఅయినప్పటికీగుణాలుమరియుఅప్లికేషన్‌లపరంగాఇదిఫ్లెక్స్‌ మాదిరిగాఉంటుంది.

దీర్ఘకాలంలోనీటిఊటనుంచిమీఇంటినిరక్షించేందుకువాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ ఉత్తమపరిష్కారం. మీఇంట్లోఈకిందిఏరియాల్లోవాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ కీలకం:

బాత్‌రూమ్‌లుమరియుకిచెన్‌, ఎందుకంటేఈఏరియాల్లోనిరంతరంనీటినిఉపయోగిస్తుంటారుకాబట్టి.

ఒకవేళరూఫ్‌పైనీళ్ళట్యాంక్‌ ఉంటే, దీనికిలీక్‌ ఉంటే, రూఫ్‌ గుండానీటిఊటరావచ్చు.

Waterproofing for Durability of Home

రూఫ్‌, బాల్కనీమరియుఅన్నిబయటిగోడలుమరియుఆనుకొనివున్నఅంతర్గతగోడలులాంటిఎలిమెంట్స్‌కినేరుగాగురయ్యేఏరియాలు.

బేస్‌మెంట్‌. ఎందుకంటేఇదిభూమితోమరియుగ్రౌండ్‌ నుంచితేమకునేరుగాకాంటాక్టుఅయివుంటుందికాబట్టి.

వాటర్‌ప్రూఫింగ్‌ విషయానికొస్తే, అల్ట్రాటెక్‌లోఈకిందిలాంటిఉత్పాదనలరేంజిఉంది:

ఇదిఅత్యధికనాణ్యమైనపాలిమర్‌ అఢిటివ్స్‌నిఉపయోగిస్తుందిమరియుటెర్రెస్‌లు, రూఫ్‌లు, నీళ్ళట్యాంకులుమరియుబాల్కనీలకుఅనువైనది. 10,000 చ.అకంటేతక్కువఉన్నఏరియాలకుఇదిఅత్యంతఅనువైనది.

నిర్మాణంసమయంలోఇదికంప్రెసివ్‌ దృఢత్వాన్నిమరియుకాంక్రీట్‌ యొక్కనీటిటైట్‌నెస్‌నిపెంచుతుంది.

ఇది10,000చ.అకంటేఎక్కువవిస్తీర్ణాలకుఅనువైనదిఅయినప్పటికీగుణాలుమరియుఅప్లికేషన్‌లపరంగాఇదిఫ్లెక్స్‌ మాదిరిగాఉంటుంది.

అల్ట్రాటెక్‌ టైల్‌ఫిక్సోనిపొందడానికి, మీకుసమీపంలోఉన్నఅల్ట్రాటెక్‌ బిల్డింగ్‌ సొల్యూషన్స్‌ (యుబిఎస్‌) సెంటర్‌ సందర్శించండిలేదాఈలింకునుపాటించండి: https://www.ultratechcement.com/store-locator

అందుబాటులో ఉండు

మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని పొందండి

చెల్లుబాటు అయ్యే పేరును నమోదు చేయండి
చెల్లుబాటు అయ్యే నంబర్‌ను నమోదు చేయండి
చెల్లుబాటు అయ్యే పిన్‌కోడ్‌ను నమోదు చేయండి
చెల్లుబాటు అయ్యే కేటగిరీని ఎంచుకోండి
చెల్లుబాటు అయ్యే ఉప కేటగిరీని నమోదు చేయండి

ఈ ఫారమ్‌ను సమర్పించడం ద్వారా మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి మీరు అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్‌కు అనుమతినిస్తున్నారు.

దయచేసి ముందుకు కొనసాగించడానికి ఈ పెట్టెను ఎంచుకోండి