தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

வெள்ள தடுப்பு கட்டுமானம் | Flood Resistant Homes

வெள்ளத்தைத் தடுக்கும் கட்டுமானத்தினை பயன்படுத்தி உங்கள் குடும்பத்தையும் வீட்டையும் வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாக்கவும். உங்கள் வீட்டை வெள்ளத்தில் இருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பதை அறிய இந்த வீடியோவைப் ...பாருங்கள் . பாருங்கள்..வீட்டைப் பற்றி பேசலாம். மேலும், எங்களைப் பின்தொடரலாம். https://bit.ly/3warrKz #BaatGharKi #UltraTechCement

மேலும் படிக்க