தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

மிக்ஸ்ரினால் காங்க்ரீட் தயாரிப்பதற்கான குறிப்பு | Concrete Mixing From Drum Mixer | Tamil

வீடு கட்டும்போது காங்க்ரீட் மிக்ஸிங்கில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். டிரம் மிக்ஸிங்கினால் காங்க்ரீட் தயாரிப்பது பற்றி சில பயனுள்ள விஷயங்கள். தொடர்ந்து பாருங்கள் #வீடுசம்பந்த விஷயம் மற்றும் வீடு க...ட்டுவது சம்பந்தமான மற்ற டிப்ஸிற்கு விசிட் செய்க: http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

மேலும் படிக்க