தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

ஷிரிங்கேஜ் வெடிப்புகளிலிருந்து எப்படி பாதுகாப்பது | How to Avoid Shrinkage Cracks | Tamil

ஷிரிங்கேஜ் வெடிப்புகள் வீட்டை வலுவற்றதாக்கிவிடுகிறது. வாங்க பார்ப்போம் ஷிரிங்கேஜ் வெடிப்புகளிலிருந்து எப்படி பாதுகாப்பதுன்னு. வீடு கட்டுவது சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு தொடர்ந்து பாரீர் #வீடு சம்பந்த விஷய...ம் வழங்குவோர் அல்ட்ராடெக் சிமென்ட். #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

மேலும் படிக்க