தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

கட்டிட கலைஞர்களின் பாதுகாப்பிற்கு தேவையான வழிகாட்டி | Tamil | UltraTech Cement

ஊரடங்கிற்கு பிறகு உங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷ்ன் சைட்டில் வேலை செய்வோரின் பாதுகாப்பிற்காக நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்வது அவசியம். இதோ பாதுகாப்பு பற்றிய சில டிப்ஸ். வீடு கட்டுவது குறித்தும் மற்றும் விவரங்களுக்கும்... பாருங்கள் #வீடு சம்பந்தபட்ட விசயம் வழங்குவோர் அல்ட்ராடெக் https://bit.ly/3l69ND7 #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

மேலும் படிக்க