தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
மேற்பார்வைப் பணி

குழி | Excavation | #BaatGharKi | Tamil | UltraTech Cement

ஒருவேளை உங்கள் வீட்டு அஸ்திவாரத்திற்கான குழி தோண்டுதல் சரியாக நடைபெறாவிட்டால், உங்கள் வீட்டின் வலிமை அபாயத்திற்கு உள்ளாகலாம். அஸ்திவாரத்திற்கு குழி தோண்டுதல் பற்றிய சில விஷயங்களைப் பார்ப்போம். தொடர்ந்...து பாருங்கள் வீடுசம்பந்த விஷயம். வழங்குவோர் அல்ட்ராடெக். https://bit.ly/38zV0eD #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

மேலும் படிக்க