தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
பொருள் தேர்வு

RCC ஃபுட்டிங்ஸ் | RCC Footings | Tamil | UltraTech Cement | #BaatGharKi

உங்கள் முழு வீட்டின் லோடையும் அதன் RCC ஃபுட்டிங்ஸ் தாங்குகிறது, தெரிந்து கொள்வோம் RCC ஃபுட்டிங்ஸ் போட சரியான முறையை. தொடர்ந்து பாருங்கள் வீடுசம்பந்த விஷயம். வழங்குவோர் அல்ட்ராடெக். https://bit.ly/33X9...tQq #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

மேலும் படிக்க