தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
பொருள் தேர்வு

கோர்ஸ் அக்ரகேட்ஸ் | Coarse Aggregates | Tamil | #BaatGharKi

தவறான ஜல்லிகளை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டின் உறுதிக்கு தீங்கு விளைவிக்காதீர்கள். ஆகவே சரியான ஜல்லிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம். வீடு கட்டுவது சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு தொ...டர்ந்து பாரீர் #வீடு சம்பந்த விஷயம். https://bit.ly/3abIK6O #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

மேலும் படிக்க