தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
பொருள் தேர்வு

காங்க்ரீட் மிக்ஸ்ல சரியான தண்ணீரின் அவசியம் | Water and Concrete | Tamil | #BaatGharKi

காங்க்ரீட்டின் வலிமை அதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தண்ணீரையும் பொறுத்துள்ளது. வாங்க பார்ப்போம் காங்க்ரீட்ல பயன்படுத்துக்கூடிய தண்ணீர் குறித்து. தொடர்ந்து பாரீர் #வீடு சம்பந்த விஷயம் வழங்குவோர் அல்ட்ராடெக...். https://bit.ly/3efz78E #BaatGharKi #UltraTechCement

மேலும் படிக்க