தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
பொருள் தேர்வு

கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு சரியான தண்ணீரை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது | Tamil UltraTech Cement

உங்கள் வீடு கட்டுவதில் தண்ணீர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வீடு கட்டுவதற்கு சரியான தண்ணீரை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். தொடர்ந்து பாருங்கள் #வீடுசம்பந்த விஷயம் மேலும் வீடு கட்டுவ...து சம்பந்த விவரத்திற்கு விசிட்பண்ணுங்க http://bit.ly/2ZD1cwk

மேலும் படிக்க