தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
திட்டமிடல்

உங்கள் வீட்டைக் கட்டுவதற்காக திட்டமிட்டுள்ளீர்களா?| Planning To Build Your Home |

நீங்கள் வீட்டை கட்ட தயாராகிவிட்டீர்களா?வீட்டை கட்டுவதற்கு முன்னதாக எந்தெந்த விசயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்ற விசயங்களை இந்த வீடியோவைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். வீட்டை பற்றிய விசயங்கள் அறி...ய பாருங்கள், https://bit.ly/3hsRFTh #அல்ட்ராடெக்மூலம் #BaatGharKi #UltraTechCement

மேலும் படிக்க