தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்
குடியேறுதல்

கன்ஸீல்டு பைப்பிங் | Concealed Piping | Tamil | #BaatGharKi

வீட்டின் வடிவம் நன்றாக பராமரிக்கப்படுவதற்கு கன்ஸீல்டு பைப்பிங் செய்ய வேண்டுமென்றால் தெரிந்து கொள்வோம் கன்ஸீல்டு பைப்பிங் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறதென்பதை. வீடு கட்டுவதோடு சம்பந்தப்பட்ட இன்னும் பல விஷயங்கள...ுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் #வீடுசம்பந்தவிஷயம். https://bit.ly/3mqvLAJ #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

மேலும் படிக்க