முக்கிய கணக்கு மேலாண்மைப் பிரிவு

தொழில்துறைக்கு முதலாவதான ஒன்று 2002 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. எங்கள் முக்கிய கணக்கு மேலாண்மைப் பிரிவு தொழில்துறைக்கு முதலாவதானதாகும். வெற்றிகரமான வணிகத்திலிருந்து வணிக உறவுகளை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவதால், அதிக போட்டி நிறைந்த கட்டுமானத் துறையில் முன்னணி வீரர்களுடன் நாங்கள் பங்காளராக இருப்பதை இது உறுதிசெய்தது. ஒரு தனித்துவமான தயாரிப்பு சேவை வழங்கல், அதிகரித்த லாபம் மற்றும் ஒவ்வொரு படியிலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் வசதியுடன் எங்கள் முக்கிய கணக்குகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

முக்கிய கணக்கு மேலாண்மைப் பிரிவு

கட்டுமானத் துறையின் தேவைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் முக்கிய கணக்குகள் அணியின் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய கணக்கு அணி கட்டமைப்பு தொழில்துறையின் தேவைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் தனிப்பயனாக்கப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாளர் (சிஆர்எம்) என்பது வாடிக்கையாளர்களின் தலைமை அலுவலகங்களுடன் இணைவதற்கும் அவர்களின் அகில இந்தியா தேவைகளுக்கு சேவை செய்வதற்கும் உள்ள ஒற்றை தொடர்பு புள்ளியாகும். திட்ட உறவு மேலாளர்கள் (பிஆர்எம்) தளத்தில் புள்ளிகளைத் தொடுவதற்கு பொருட்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகளை உறுதி செய்கின்றனர். தொழில்நுட்ப சேவை அணிகள் தயாரிப்பு பயன்பாடு குறித்து ஆலோசகர் அல்லது வாடிக்கையாளருக்கு அறிவுறுத்துகிறது, அவர்களை எந்தவொரு தொழில்நுட்ப தேவைகளுக்குள்ளும் வழிகாட்டுகிறது.

வலுவான 'உறவுகளை' உருவாக்குவதன் மூலமும், எங்கள் முக்கிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு 'மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகளை' வழங்குவதன் மூலமும் வாடிக்கையாளர் உறவை மேம்படுத்துவதே எங்கள் முயற்சி.

எங்கள் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகளின் தொகுதி பின்வருமாறு: 

மொத்தமாக சிமென்ட் வழங்குதல்

  • குறைந்த அல்கலி சிமென்ட், 50% ஜிஜிபிஎஸ் கொண்ட ஸ்லாக் சிமென்ட் போன்ற தயாரிப்பு வழங்கல்களைத் தனிப்பயனாக்குதல்.
  •  'நல்ல கான்கிரீட் சிறப்பாக’செய்வது' பற்றி ஆன்சைட் தொழில்நுட்ப பயிற்சி அளித்தல்
  • கான்கிரீட் செலவுகளை உகந்ததாக்க குழைத்தல் வடிவமைப்பு ஆலோசனை
  •  'திட்ட கூட்டாண்மை' போன்ற முக்கிய திட்டங்களுக்கான சரக்கிருப்பு மேலாண்மை
  • சிக்கல் இல்லாத கான்கிரீட் தீர்வுக்கு அல்ட்ராடெக் கான்கிரீட் வழங்குதல்
  •  'திட்ட உரிமையாளர்' கருத்துருவின் கீழ் திட்டங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கேப்டிவ் தயார் கலவை ஆலைகள்.
  •  'அல்ட்ராடெக் அணுகல்'- முக்கிய கணக்குகளுக்கான வலைத்தள அடிப்படையிலான செயல்திறன் தகவல் அமைப்பு.

இந்தியா முழுவதும் சுமார் 2600 கட்டுமான தளங்களை உள்ளடக்கிய 80 முக்கிய கணக்குகள் மற்றும் 122 வருங்கால முக்கிய கணக்குகள் உள்ளன.

சான்றுகள்

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்