நிகழ்ச்சிகள்

IHB மீட்

தங்கள் சொந்த வீட்டைக் கட்டத் தொடங்கிய அல்லது அவ்வாறு செய்யவுள்ள வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய குழுவின் சந்தேகங்களையும் தேவைகளையும் இந்த மீட் பூர்த்தி செய்கின்றது. கட்டுமானத்தில் ஈடுபட்டுள்ளபோது ஏற்படும் சிக்கல்கள், செலவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான திறமையான திட்டமிடல் மற்றும் இறுதியாக குறிப்பிடப்பட்ட காலக்கெடுவை மீறாமல் உயர்ந்த தரமான பொருட்களைக் கொண்டு வலுவான மற்றும் நீடித்த ஆயுள் கொண்ட வீட்டைக் கட்டுவது எப்படி என்பதைக் குறித்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழிகாட்டுவதே IHBக்களின் நோக்கமாகும். அல்ட்ராடெக் ப்ராடெக்ட் போர்ட்ஃபோலியோவில் கிடைக்கும் பல்வேறு மாற்று தயாரிப்புகள் மற்றும் அல்ட்ராடெக் பில்டிங் சொல்யூசன்ஸ் கவுண்டர்களில் கிடைக்கும் தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் பற்றி அவர்கள் விளக்குவார்கள். கட்டுமானத்தை திட்டமிடுதல், பொருட்களின் தரம், பின்பற்ற வேண்டிய சரியான கட்டுமான முறை, அல்ட்ராடெக் பில்டிங் ப்ராடெக்ட்ஸ் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய இரண்டு மணிநேர விளக்கக்காட்சி வழங்கப்படுகிறது, அதன்பிறகு கூடுதல் தெளிவுக்காக பார்வையாளர்களுடன் உரையாடல் அமர்வு நடைபெறுகிறது.

எதிர் சந்திப்பு

இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் கட்டுமானத்தை திட்டமிடுதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்வது குறித்து ஐ.எச்.பி. தங்கள் வீட்டைக் கட்டத் தொடங்கிய ஒரு சிறிய குழு மற்றும் குட்டி ஒப்பந்தக்காரர்கள் கடைக்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் கட்டுமானத் திட்டமிடல், பொருட்களின் தரம் மற்றும் சரியான கட்டுமான முறை குறித்து அவர்களுக்கு விளக்கக்காட்சி வழங்கப்படுகிறது. இது IHB க்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு கட்டுமான செலவைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், சரியான நேரத்தில் நிறைவு செய்வதற்கும், திறமையான மேற்பார்வையின் மூலம் தரமான கட்டுமானத்தை உறுதி செய்வதற்கும் உதவுகிறது. தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப இலக்கியங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...