தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்

உங்களின் படுக்கையறைக்கான 5 முக்கியமான வாஸ்த்து குறிப்புகள்

படுக்கையறை என்பது வீட்டில் ஒருவரின் பாதுகாப்பான இடம் ஆகும், அங்குதான் அவர்களின் ஓய்வு நேரங்களில் அவர்கள் ஓய்வெடுத்து மகிழ்வார்கள். ஓய்வு எடுப்பதற்கான இடம் என்பது ஒரு தனிநபருக்கு மிகவும் தனிப்பட்ட மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பாதுகாப்பான இடமாகும், மேலும் நேர்மறையான மற்றும் அமைதியான சுற்றுப்புறத்தை உறுதி செய்வதற்குச் சரியான ஆற்றல்களின் பரவல் இதற்குத் தேவை.

இதற்குத் தான் வாஸ்த்து சாஸ்திரம் பயன்படுகிறது. ஒரு தனிநபர் அமைதியை உணர்வதற்காக, உங்களின் படுக்கையறையை நேர்மறை ஆற்றலைப் பரவச் செய்யும் ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக ஆக்குவதற்கு உங்களின் படுக்கையறைக்கான சரியான வாஸ்த்து சாஸ்திரம் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.


வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி உங்களின் படுக்கையறையைக் கட்டுவதன் முக்கியத்துவம்

வீட்டில் இருப்பதை உணரும் வகையில் தங்களின் வீடுகளை வடிவமைக்க மக்கள் முயற்சி செய்கின்றனர், மேலும் சரியான வாஸ்த்துவுடன் உள்ள படுக்கையறையானது நீண்ட சோர்வான நாளின் முடிவில் அவர்களுக்கு ஓய்வெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவர்கள் எப்படி உணர்வார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. இது மட்டுமல்ல, நம் படுக்கையறைகள் உலகை விட்டுத் தள்ளி இருப்பதற்கு மிகவும் அவசியமான இடத்தை நமக்கு வழங்குகிறது, அங்கு நாம் வேலை செய்வது, எழுதுவது, பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவது முதலியனவற்றைப் போன்ற பல விஷயங்களையும் செய்யக்கூடும். படுக்கையறைக்கான சரியான வாஸ்த்து சாஸ்திரம் என்பது அறையில் உள்ள ஆற்றல் என்னவென்று மட்டுமல்லாமல் நம் ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாகவும் உள்ளது.
 

வாஸ்த்துவுக்கேற்ற பிரதானப் படுக்கையறை

திசை : பிரதானப் படுக்கையறை வாஸ்த்து குறிப்புகளின்படி, படுக்கையறையானது தென்மேற்கு திசையில் இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பிரதானக் கதவின் நிலை : படுக்கையறையின் கதவு 90 டிகிரியில் திறக்க வேண்டும் என்றும், திறக்கும்போதோ மூடும்போதோ எந்தவொரு சத்தத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது என்றும், அது கிழக்கு, மேற்கு அல்லது வடக்கு திசையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதானப் படுக்கையறை வாஸ்த்து வழிகாட்டுதல்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

படுக்கையை வைக்கும் முறை : கால்கள் வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் இருக்கும் வகையில் தெற்கு அல்லது மேற்கு திசையில் படுக்கையை வைக்க வேண்டும் என்று பிரதானப் படுக்கையறை வாஸ்த்து குறிப்புகளின்படி வாஸ்த்து கோட்பாடுகள் பரிந்துரைக்கின்றன. அதை மூலையில் வைப்பதற்குப் பதிலாக அறையின் மையப்பகுதியில் வைக்க வேண்டும்.

வண்ணம் : பிரதானப் படுக்கையறை வாஸ்த்து வழிகாட்டுதல்களின்படி சாம்பல் நிறம், பச்சை, ரோஸ், மற்றும் நீளம், ஐவரி அல்லது லைட்டான நிறம் உள்ளிட்டவை பிரதானப் படுக்கையறைக்கு ஏற்ற வண்ணங்களாகும்.

வார்ட்ரோபை வைக்கும் முறை : மேற்கு, தென்மேற்கு, அல்லது தெற்கு திசையில் வார்ட்ரோபை வைக்க வேண்டும், ஏனெனில் பிரதானப் படுக்கையறை வாஸ்த்து குறிப்புகளின்படி இந்தத் திசைகள் நேர்மறை ஆற்றலைப் பரப்புகின்றன.

டெக்கர் : சுவரில் இயற்கைக்காட்சிகள் அல்லது கடலின் ஓவியங்களை மாட்ட வேண்டும் என்றும், வன்முறையைச் சித்தரிக்கும் ஓவியங்களைத் தவிர்க்க வேண்டுமென்றும் பிரதானப் படுக்கையறை வாஸ்த்துவின்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

படுக்கையறைக்கான எளிமையான வாஸ்த்து குறிப்புகள்

படுக்கையறையின் திசை :

Bedroom Direction

படுக்கையறையின் திசை :

 

 • வாஸ்த்துவின்படி உகந்த படுக்கையறை திசை வடக்கு திசை ஆகும், ஏனெனில் அது தொழில் சம்பந்தமான வெற்றியைக் கொண்டுவருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
 • மேற்கு திசையும் படுக்கையறைக்கு ஏற்ற திசையாகும், ஏனெனில் அது படுக்கையறைக்கான வாஸ்த்து குறிப்புகளின்படி செல்வத்தைக் கொண்டுவருகிறது.
 • வீட்டின் மையத்தில், வடகிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு திசைகளில் படுக்கையறையை வைப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

வாஸ்த்துவின்படி படுக்கையின் திசை, வடிவம், மற்றும் இருக்கும் இடம் :

bed-direction-shape-position-as-per-vastu

வாஸ்த்துவின்படி படுக்கையின் திசை, வடிவம், மற்றும் இருக்கும் இடம் :

 

 • வாஸ்த்துவின்படி அறையின் தென்மேற்கு திசை தான் படுக்கைக்கு ஏற்ற திசையாகும்.
 • படுக்கை மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் அது சதுரம் அல்லது செவ்வக வடிவில் இருக்க வேண்டும்.
 • படுக்கையை நேரடியாகப் பீமிற்கு அடியில் வைக்கக்கூடாது.
 • படுக்கையின் திசைகளுக்கான வாஸ்த்துவால் பரிந்துரைக்கப்படுவதின்படி படுக்கையானது அறையின் மையத்தில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் சுவர்களுக்கு மிகவும் அருகில் இருக்கக்கூடாது.

வாஸ்த்துவின்படி தூங்கும் திசை :

sleeping-direction-as-per-vastu

வாஸ்த்துவின்படி தூங்கும் திசை :

நீங்கள் தூம்பும்போது, உங்களின் தலைத் தெற்கு அல்லது கிழக்கு திசையை நோக்கியும், உங்களின் கால்கள் வடக்கு அல்லது மேற்கு திசையிலும் இருக்க வேண்டும். இப்படித்தான் உங்களின் உடலானது நேர்மறை ஆற்றலை உள்ளீர்க்கிறது. வடக்கு திசையில் உங்களின் தலை இருக்கும் வகையில் ஒருபோதும் தூங்காதீர்கள்.

கண்ணாடிகள், வார்ட்ரோப்கள், மற்றும் டிரெஸ்ஸர்களை வைக்கும் முறை :

placement-of-mirrors-wardrobes-dressers

கண்ணாடிகள், வார்ட்ரோப்கள், மற்றும் டிரெஸ்ஸர்களை வைக்கும் முறை :

 

 • வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் கதவு திறப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் உங்களின் வார்ட்ரோபை படுக்கையறையின் தென்மேற்கு திசையில் வைக்க வேண்டும்.
 • கண்ணாடியை வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் வைக்க வேண்டும். அது படுக்கையைப் பார்த்தபடி இருக்கக்கூடாது, ஏனெனில், நீங்கள் தூங்குவதின் பிரதிபலிப்பு மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுவதில்லை.
 • விலை உயர்ந்த பொருட்களை வடக்கு திசையில் வைக்க வேண்டும், ஏனெனில் அங்குதான் செல்வத்தின் கடவுள் வசிக்கிறார்.
 • உங்களின் அறை கலைந்து கிடக்கக்கூடாது, ஏனெனில் கலைந்து கிடக்கும் அறையானது ஆற்றல் ஓட்டத்தைத் தடுக்கக்கூடும்.
 • டிரெஸ்ஸரைப் படுக்கைக்கு அருகில் வைக்க வேண்டும்.

படுக்கையறையின் சீலிங் :

bedroom-ceiling

படுக்கையறையின் சீலிங் :

 

 • சமச்சீரற்ற அல்லது சாய்வான சீலிங்கை வடிவமைப்பதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அவை மன அழுத்தத்தையும் தூக்கமின்மையையும் கொண்டுவரக்கூடும்.
 • சீலிங்கின் உயரம் 10-12 அடி இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை நேர்மறை ஆற்றல் ஓட்டத்திற்குப் போதுமான இடத்தைத் தருகிறது.
 • சீலிங்கள் லைட் ஷேட்களில் இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அடர் வண்ணத்திலான சீலிங்கள் துரதிர்ஷ்டத்தையும் தடைகளையும் ஏற்படுத்தும்.
 • சாண்டெலியர்கள் அல்லது டிசைன்கள் போன்ற எந்தவொரு டெக்கராலும் சீலிங்களை அலங்கரிக்கக்கூடாது, அவை வெறுமனே வீட்டின் மையத்தை நோக்கி ஒரு செவ்வக அல்லது சதுர வடிவத்தில் மூன்று கோடுகளுடன் இருக்க வேண்டும்.

படுக்கையறையில் பால்கனி வைப்பது :

balcony-in-the-bedroom

படுக்கையறையில் பால்கனி வைப்பது :

 

 • பால்கனியை வடக்கு, வடகிழக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் அமைக்க வேண்டும்.
 • பால்கனியின் சுவர்கள் 90 டிகிரி கோணத்தில் சந்திக்க வேண்டும்.
 • பால்கனியின் வடகிழக்கு பகுதியில் மலர் அல்லது அலை போன்ற ப்ரின்ட்களுடன் தாழ்வான இருக்கை இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் இது அதனுடன் இணைந்துள்ள அறையில் ஒளியூட்ட உதவும் சூரிய ஆற்றலின் ஓட்டத்தை உறுதி செய்யும்.

படுக்கையறையின் வண்ணம் :

colour-of-the-bedroom

படுக்கையறையின் வண்ணம் :

 

 • உங்கள் படுக்கையறையின் வண்ணம் சாஃப்ட் மற்றும் லைட் ஷேட்களில் இருக்க வேண்டும்.
 • ஆஃப்-வயிட், க்ரீம், சாம்பல் நிறம், பிங்க் மற்றும் நீளம் உள்ளிட்டவை அறைக்கு ஏற்ற வண்ணங்களாகும்.
 • அறையில் லைட்டான மற்றும் வைப்ரண்ட்டான வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துவது அறையின் உயிரோட்டமான மற்றும் அழுத்தமில்லாத சுற்றுப்புறத்தை உறுதி செய்கிறது, மேலும் அது உங்களின் மனநிலையிலும் மாற்றத்தைக் கொண்டுவரலாம்.
 • உங்களின் அறையில் டார்க் ஷேட்களைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் அவை எதிர்மறை ஆற்றலையும் அதிர்வையும் கொண்டுவரக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

இப்போது உங்களின் படுக்கையறைக்கான சரியான வாஸ்த்துவை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பதால், உங்களின் புனிதமான இடத்தை நேர்மறையான மற்றும் அமைதியான அதிர்வுகளால் நிரப்பி, அதை உங்களின் உறைவிடமாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

உங்களின் படுக்கையறையைத் தவிர, கழிவறையிலும் கணிசமான நேரத்தை நீங்கள் செலவிடுகிறீர்கள், மேலும் அங்குதான் நீங்கள் சிந்தனைகளை மேற்கொள்கிறீர்கள். சரியான வாஸ்த்துவைப் பயன்படுத்தி அதைக் கட்டுவதன் மூலம் அது நீங்கள் இருக்க ஏற்ற இடமாக இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். கழிவறைகளுக்கான வாஸ்த்துவை மேலும் படிக்கவும்.