கான்கிரீட்டுடன் சரியான அளவு தண்ணீரை கலக்கவும்

உங்கள் கான்கிரீட்டின் வலிமையும் தரமும் அதனை உருவாக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீரைப் பொறுத்தது. கான்கிரீட் கலவைக்கு சரியான அளவு தண்ணீர் ஏன் தேவைப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி மேலும் புரிந்துகொள்வோம்.

நீர் வேதியியல் ரீதியாக சிமெண்டுடன் வினைபுரிந்து அதை வலிமையாக்குகிறது. பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீர் மாசுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, கான்கிரீட் கலக்கும்போது குடிநீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது

கான்கிரீட் கலக்கும்போது உப்பு தண்ணீரைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இது RCC ஸ்டீல் கம்பியில் அரிப்பை ஏற்படுத்தும்.

உங்கள் கான்கிரீட் கலவையில் அதிகப்படியான தண்ணீரைச் சேர்ப்பது கான்கிரீட்டின் வலிமை மற்றும் நீடித்துழைக்கும் தன்மையைக் குறைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் கான்கிரீட் கலவையில் அதிகப்படியான தண்ணீரைச் சேர்ப்பது கான்கிரீட்டின் வலிமை மற்றும் நீடித்துழைக்கும் தன்மையைக் குறைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்

எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஒரு அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் பேகிற்கு பொதுவாக 20 முதல் 27 லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும். உங்கள் வீட்டிற்கு சிமெண்டைக் கலப்பதில் தண்ணீர் மற்றும் கான்கிரீட் விகிதத்தைப் பற்றிய சில குறிப்புகள்

தரமான கட்டுமானப் பொருட்கள் மற்றும் நிபுணத்துவ தீர்வுகளைப் பெற, உங்கள் அருகிலுள்ள அல்ட்ராடெக் பில்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஸ்டோரை அணுகவும்.

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்