உயிர்வாயு ஆலை உருவாக்க குறிப்புகள்

பயோகேஸ் என்பது இயல்பாக பயன்படுத்தக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்களுக்கு சிறந்த மாற்றாகும். இது ஒரு சுத்தமான எரிபொருள், உயிரி கழிவுகளில் உள்ள பாக்டீரியாக்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. தீங்கு விளைவிக்கும் உமிழ்வுகளிலிருந்து பூமியை சுத்தமாக வைத்திருக்க இது உதவுகிறது. பயோகேஸ் என்பது அனைத்து பகுதிகளுக்கும் மின்சாரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த உகந்த வழியாகும்.

Let's learn how a Biogas plant is built.
 
1
உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு நிலத்தடி டைஜெஸ்டர் தொட்டியைத் அமைத்து, அதில் ஒரு அடுக்கு கூட்டுச்சேர் பொருட்களை இடவும். அதன் பிறகு, அதன் மீது 15 செமீ தடிமன் கொண்ட கான்கிரீட் டைஜெஸ்டர் அடித்தளத்தை இடுங்கள்
2
பின்னர், தொட்டியில் செங்கல் வேலைகளை முடித்து, அதன் நடுவே பிரிக்கும் வகையில் சுவரைச் சேர்க்கவும்.
3
டைஜெஸ்டர் தொட்டியின் மேல் ஒரு குவிமாட பாதுகாப்பு சீலிங்கை உருவாக்கவும். இது பொதுவாக கான்கிரீட் அல்லது உலோகத்தால் உருவாக்கப்படும். இந்த குவிமாட அமைப்பின் வழியாக ஒரு எரிவாயு குழாய் வெளியே வரும் வகையில் அமைக்க வேண்டும். இது ஒரு வால்வு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
4
டைஜெஸ்டர் தொட்டிக்கு அடுத்தபடியாக தரையில் ஒரு ஃபீடர் குழியை உருவாக்கவும். இந்த குழி வழியாக நீர் மற்றும் உயிர் கழிவுகளை டைஜெஸ்டர் தொட்டிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
5
எதிர்புறத்தில் ஒரு மேல்நிலை தொட்டியை தோண்டவும்.
6
பாக்டீரியாக்கள் உயிரி கழிவுகளை சிதைத்து தொட்டியில் உயிர்வாயுவை உருவாக்குகின்றன. அழுத்தம் காரணமாக, அதிகப்படியான கழிவுநீர்ப்படிவு மேல்நிலை தொட்டியில் பாயும்.
7
கழிவுநீர்ப்படிவினை அகற்றி, செடிகளுக்கு உரமாக பயன்படுத்தலாம்.
8
இணைக்கும் குழாய் வழியாக எரிவாயு சமையலறைக்கு வழங்கப்படலாம்.  இது சமையல் மற்றும் மற்ற பிற நோக்கங்களுக்காக பயன்படுகிறது.
 இவை உயிர்வாயு உற்பத்திக்கான இடத்தை அமைப்பது பற்றிய சில விஷயங்களாகும்.

மேலும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வீடு கட்டும் தீர்வுகள் மற்றும் உதவிக்குறிப்புகளுக்கு, அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனத்தை #வீட்டைப் பற்றிய பேச்சு எனும் ஹேஸ்டேக் வழியாக பின்பற்றவும்

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்