தவறாகத் தண்ணீர் ஊற்றுவதன் மூலம் உங்கள் வீட்டில் விரிசல்களை நீங்கள் வரவேற்கிறீர்களா?

அவர்களது புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வீட்டில் விரிசல்களைப் பார்ப்பதை யாரும் விரும்பமாட்டார்கள். கான்கிரீட் செட் ஆன பிறகு அதில் பொதுவாக வெடிப்புகள் ஏற்படத் தொடங்கும். இருப்பினும், கான்கிரீட்டில் தண்ணீரை ஊற்றுவது வெடிப்புகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க உதவும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? தண்ணீர் ஊற்றுவது என்றால் என்ன என்பதையும், வெடிப்புகளைத் தவிர்க்க அதை எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்

தண்ணீர் ஊற்றுதல் என்றால் என்ன?

தண்ணீர் ஊற்றுவது என்பது கான்கிரீட் சரியான இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட பின்னர், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அந்தக் கான்கிரீட்டின் ஈரப்பதத்தைப் பராமரிப்பதற்கான செயல்முறை ஆகும்.

எப்போது தொடங்குவது?

நடக்கக்கூடிய அளவிற்குக் கான்கிரீட் மேற்பரப்பு திடமானதும், நீங்கள் தண்ணீர் ஊற்றத் தொடங்க வேண்டும்.

இது எவ்வாறு உதவுகிறது

தண்ணீர் ஊற்றுவது கான்கிரீட்டின் வலிமையையும் நிலைத்தன்மையையும் மேம்படுத்துகிறது.

What is Concrete Curing and Different Ways of Curing

பாண்டிங் மூலம் ஸ்லாப்களை க்யூரிங் செய்தல்

15 மிமீ உயரமுள்ள சிறிய பகுதிகளை வரப்புகளாக உருவாக்கி அவற்றில் தண்ணீர் நிரப்பவும். கான்க்ரீட் தண்ணீரை உறிஞ்சுவிடும் போதெல்லாம் மீண்டும் அதில் தண்ணீரை நிரப்பவும்.

பூசப்பட்ட மற்றும் செங்கல் சுவர்களில் நீர் தெளித்தல்

ஈரப்பதத்துடன் கான்கிரீட்டிற்கான க்யூரிங்கை பராமரிப்பினை உறுதி செய்ய சீரான இடைவெளியில் சுவர்களில் தண்ணீரை தெளிக்கவும்.

பூசப்பட்ட மற்றும் செங்கல் சுவர்களில் நீர் தெளித்தல்

ஈரப்பதத்துடன் கான்கிரீட்டிற்கான க்யூரிங்கை பராமரிப்பினை உறுதி செய்ய சீரான இடைவெளியில் சுவர்களில் தண்ணீரை தெளிக்கவும்.

கான்க்ரீட் சுவர்கள், பீம்கள் மற்றும் தூண்களை ஈரமான சாக்கினால் மூடி க்யூரிங் செய்யலாம்

செங்குத்து கட்டமைப்புகளில் ஈரப்பதத்தினை பராமரிக்க, ஈரமான சணல் அல்லது சாக்கு பைகளால் மூடவும். ஈரப்பதத்தை பராமரிக்க அதன் மீது அடிக்கடி தண்ணீர் தெளிக்கவும்.

கான்க்ரீட் சுவர்கள், பீம்கள் மற்றும் தூண்களை ஈரமான சாக்கினால் மூடி க்யூரிங் செய்யலாம்

செங்குத்து கட்டமைப்புகளில் ஈரப்பதத்தினை பராமரிக்க, ஈரமான சணல் அல்லது சாக்கு பைகளால் மூடவும். ஈரப்பதத்தை பராமரிக்க அதன் மீது அடிக்கடி தண்ணீர் தெளிக்கவும்.

இது உங்கள் வீட்டில் விரிசல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக உங்கள் வீட்டின் கட்டுமானத்தின் போது தண்ணீர் ஊற்றுவதற்கான சில உதவிக்குறிப்புகள் ஆகும். அத்தகைய கூடுதல் உதவிக்குறிப்புகளுக்கு, www.ultratechcement.com செல்லவும்

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்