വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

അടുക്കള

    അടുക്കള തെക്ക്-കിഴക്ക് ദിശയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. *അടുക്കളയ്ക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് മൂലയാണ്. *പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴക്ക് അഭിമുഖമായിരിക്കണം. *മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളും ഗ്യാസ് സ്റ്റോവുകളും തെക്ക്-കിഴക്ക് കോണിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കണം. *കഴുകുന്നതിനുള്ള സിങ്ക് അടുക്കളയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ കോണിലായിരിക്കണം.

Kitchen

നിരാകരണം:

ഈ വിവരങ്ങൾ വാസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണ നൽകുന്നു. ഒരു പ്ലോട്ടും നിർമ്മാണവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തു തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ/തിരുത്തലുകൾ തേടാൻ വാസ്തു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാം. വാസ്തുവിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പൊതുവിവരങ്ങൾക്കാണ് ഇത്, കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക