സാങ്കേതിക പ്രോഗ്രാമുകൾ

നഗര സാങ്കേതിക മീറ്റ്, ഗ്രാമീണ സാങ്കേതിക മീറ്റ്

അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ലാൻഡ്‌സ്കേപ്പിനൊപ്പം വേഗത നിലനിർത്തുന്നതിനും നൂതന ആശയങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അറിവിന്‍റെ നവീകരണം ആവശ്യമാണ്. സിവിൽ/സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർമാരെയും ആർക്കിടെക്റ്റുകളെയും ആഗോള സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ /സംഭവവികാസങ്ങൾ, നിർമ്മാണത്തിലെ നൂതന സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചേര്‍ത്ത് നിർത്തുന്നതിന്, നഗര/ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്കുവേണ്ടി അനുയോജ്യമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ വിജ്ഞാന നിലവാരം കണക്കിലെടുത്ത് വ്യവസായത്തിലെയും അക്കാദമിക്ക്സിലെയും സബ്ജക്ട് മാറ്റര്‍ വിദഗ്ധര്‍ ചേർന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നല്‍കുന്നത്. അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അറിവ് പങ്കിടാനുള്ള ഒരു ഫോറമായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് അനുപാത വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ

പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ള കരുത്തിന്റെയും ഈടുതലിന്റെയും കോൺക്രീറ്റ് സാമ്പത്തികമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വിവിധ ചേരുവകൾ അനുപാതമാക്കി എൻജിനീയർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പങ്കാളികളെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവം നൽകുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത എക്സ്പോഷർ അവസ്ഥകൾക്കായി വിവിധ ശക്തികളുടെ കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.

പ്ലാന്റ് സന്ദർശനം

ഈ പ്രോഗ്രാം എഞ്ചിനീയർമാർ, ചാനൽ പങ്കാളികൾ (ഡീലർമാർ, റീട്ടെയിലർമാർ), നിർമ്മാതാക്കൾ, കരാറുകാർ, മേസൺമാർ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. സിമന്‍റ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് - അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ പാക്കിംഗ് വരെ, സന്ദർശകർക്ക് അറിവ് നൽകുന്നതിന് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു പ്ലാന്‍റില്‍ നിലവിലുള്ള വിവിധ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നടപടികളും ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും കാണുമ്പോൾ സിമന്‍റിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം മനസിലാക്കാനും വിലമതിക്കാനും ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ അറിയുക, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക