ഗോ ഗ്രീന്‍

ഇന്ത്യയിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖല അതിവേഗം വളരുകയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഹരിത ആശയങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആസന്നമായ ആവശ്യമാണ്, ഇത് സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും. ഉപഭോക്തൃ മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ജല കാര്യക്ഷമത, ഫോസിൽ ഇന്ധനം കുറയ്ക്കൽ, യാത്രയിൽ ഉപയോഗം, energyർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ തുടങ്ങിയ ദേശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയിലെ ഹരിത ആശയങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും സഹായിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് താമസക്കാരുടെ ആരോഗ്യം, സന്തോഷം, ക്ഷേമം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹരിത ർജ്ജം കാര്യക്ഷമവും ജല കാര്യക്ഷമവും ആരോഗ്യകരവും സൗകര്യപ്രദവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ വീടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഹോംസിന്റെ ലക്ഷ്യം.

Go Green

Eർജ്ജ കാര്യക്ഷമത

വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ വലിയ ഉപഭോക്താവാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖല. Energyർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ ലൈറ്റിംഗ്, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, മോട്ടോറുകൾ, പമ്പുകൾ മുതലായവയിലൂടെ Greenർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഗ്രീൻ ഹോമുകൾക്ക് കഴിയും, റേറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഗ്രീൻ ഹൗസുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അവ BEE ലേബൽ ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ റേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ canർജ്ജ സമ്പാദ്യം 20 - 30%വരെയാകാം

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചു

ഫോസിൽ ഇന്ധനം ലോകമെമ്പാടും പതുക്കെ കുറയുന്ന വിഭവമാണ്. ഗതാഗതത്തിനായി ഫോസിൽ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലിനീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ്. ഗതാഗതത്തിനും ക്യാപ്റ്റീവ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനും ഇതര ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം റേറ്റിംഗ് സംവിധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

വിർജിൻ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ആശ്രിതത്വം കുറച്ചു

റീസൈക്കിൾ ചെയ്തതും പുനരുപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോജക്റ്റുകളെ റേറ്റിംഗ് സംവിധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കന്യക മരത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും, അതുവഴി കന്യക വസ്തുക്കളുടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കലും സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കന്യക മരത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

അധിനിവേശക്കാരുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും

ഗ്രീൻ ഹോമുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശമാണ് താമസക്കാരുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും. IGBC ഗ്രീൻ ഹോംസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു വീട്ടിൽ നിർണായകമായ പകൽ വെളിച്ചത്തിന്റെയും വെന്റിലേഷൻ വശങ്ങളുടെയും കുറഞ്ഞ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇൻഡോർ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അംഗീകരിക്കുന്നു.

ഐജിബിസി ഗ്രീൻ ഹോംസ് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഹരിത സവിശേഷതകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു

 • മുകളിലെ മണ്ണ് സംഭരിക്കുക, പിന്നീട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആവശ്യത്തിനായി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിച്ച മണ്ണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആവശ്യത്തിനായി മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക.
 • തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാം (ഉദാ. പുല്ല്, മരങ്ങൾ, കുറ്റിച്ചെടികൾ). പെര്‍മിയബിള്‍ പേവിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാതകൾ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയും. പെര്‍മിയബിളല്ലാത്ത ഉപരിതലങ്ങളിലെ എല്ലാ ഒഴുക്കുവെള്ളവും മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന കുഴികളിലേക്ക് വിടുക.
 • സൈറ്റിന്‍റെ സ്വാഭാവിക ഭൂപ്രകൃതി നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഒപ്പം/ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഏരിയയുടെ 15% എങ്കിലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈറ്റിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

കുറിപ്പ്:

 • പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ, നടപ്പാതകൾ മുതലായവ സൈറ്റ് ശല്യപ്പെടുത്തലുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 • ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് എന്നത് മൃദുവായ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിംഗിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ സസ്യങ്ങളും അനുബന്ധ മെറ്റീരിയലുകളും മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • സ്വാഭാവിക ഭൂപ്രകൃതി എന്നത് അതിന്‍റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഭൂപ്രദേശത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക സവിശേഷതകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. 
 • മേൽക്കൂരകൾ, ബേസ്മെന്‍റ് മുതലായ നിർമ്മിത ഘടനകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശങ്ങൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്ഡ് ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നതിനായി പരിഗണിക്കാനാവില്ല.
 • ചട്ടികളില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന സസ്യങ്ങളെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പായി കണക്കാക്കില്ല.
 • മൈക്രോക്ലൈമറ്റിലെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ചൂട് ദ്വീപുകൾ (വികസിതവും അവികസിതവുമായ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താപ ഗ്രേഡിയന്‍റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ) കുറയ്ക്കുക.
 • ഉയർന്ന സൗരോർജ്ജ പ്രതിഫലനവും താപ വികിരണവും (വൈറ്റ് ചൈന മൊസൈക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സിമന്‍റ് ടൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉയർന്ന പ്രതിഫലന വസ്തുക്കൾ പോലുള്ളവ) ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ പുറമെകാണുന്ന മേൽക്കൂരയുടെ 50 ശതമാനമെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധം സസ്യങ്ങൾ വിന്യസിക്കുക.
 • ഊര്‍ജ്ജലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചൂട് ദ്വീപ് പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ഉയർന്ന പ്രതിഫലനവും ഉയർന്ന ഊർജ്ജപ്രസാരണവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചൂട് ദ്വീപ് പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പച്ച മേൽക്കൂരകൾ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കൂരകൾക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ചൈന മൊസൈക്, വൈറ്റ് സിമന്‍റ് ടൈലുകൾ, ഉയർന്ന സോളാർ റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് (എസ്ആർഐ) മൂല്യങ്ങളുള്ള പെയിന്‍റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉയർന്ന പ്രതിഫലന ഗുണങ്ങളുള്ള സാധാരണ മെറ്റീരിയലുകളാണ്.

മഴവെള്ളസംഭരണം:

മേൽക്കൂരയുടെ പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം ഒഴുക്ക് എങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ മഴവെള്ള സംഭരണമോ സംഭരണ ​​സംവിധാനമോ നൽകുക. ഭൂഗർഭജല ടേബില്‍ ആഴമില്ലാത്തതും വെള്ളം വാര്‍ന്നിറങ്ങുന്നത് പരിമിതപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ശേഖരണ ടാങ്കുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. പുനരുപയോഗത്തിനായി മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നുള്ള മഴവെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യത്തെ കുറെ മഴച്ചാറ്റലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള ഫ്ലഷിംഗ് ക്രമീകരണവും ഡിസൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത്തരം മലിനീകരണങ്ങള്‍, മാലിന്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ പേപ്പർ വേയ്സ്റ്റ്, ഇലകൾ, പക്ഷിക്കാഷ്ഠങ്ങൾ, പൊടി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ജല കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഫിക്സ്ചറുകൾ:

കാര്യക്ഷമതയുള്ള ജല ഫിക്സ്ചറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇൻഡോർ ജല ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി.

 • വാട്ടർ ഫിക്സ്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. വിവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലുള്ള ഫ്ലോറേറ്റുകൾ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന കാറ്റലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ‌ ബ്രോഷർ‌ വിശദീകരിക്കും.
 • ജല ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന വളരെ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഫിക്സ്ചറുകൾ ലഭ്യമാണ്.  ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലെ ജല ഫിക്സ്ചറിനുള്ള ബേസ്ലൈന്‍ ഫ്ലോറേറ്റുകൾ/ശേഷി
ഇനങ്ങൾ  യൂണിറ്റുകൾ ബേസ്‌ലൈൻ ശരാശരി ഫ്ലോറേറ്റുകൾ/ ശേഷി
ഫ്ലഷ് ഫിക്ചറുകൾ ൽപിഎഫ് 6/3
ഫ്ലോ ഫിക്ചറുകൾ എൽ‌പി‌എം 12

* 3 ബാർ ഒഴുക്കുജല സമ്മർദ്ദത്തിൽ

കുറിപ്പ്:

 • ഫ്ലോ ഫിക്സ്ചറുകളില്‍ ഫോസറ്റുകൾ, ബേസിൻ മിക്സർ, ടാപ്പുകൾ, ഷവറുകൾ, ഷവർ മിക്സറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • 3 ബാർ ഒഴുക്കുജല സമ്മർദ്ദത്തിൽ ബേസ്ലൈന്‍ ഒഴുക്കുകള്‍ വ്യക്തമായി കണ്ട് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. 3ബാര്‍ ഒഴുക്കുജല സമ്മർദ്ദം എന്നതുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിലെ ജലവിതരണം 3 ബാറിലാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കെട്ടിട ഫിക്സ്ചറുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റിന് അനുസൃതമായി ഇത് കാണിക്കുന്നതിന്, ഡിസൈൻ ഫ്ലോ നിരക്കുകൾ 3 ബാറിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫ്ലഷ്/ഫ്ലോ ഫിക്സ്ചറുകളുടെയും ലളിതമായ ഗണിത ശരാശരിയാണ് ആവറേജ് ഫ്ലോ റേറ്റ്.

വരൾച്ചയെ സഹിക്കുന്ന ഇനം:

ജലത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തില്‍ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്‍റെ 25 ശതമാനം ഏരിയയിലെങ്കിലും വരൾച്ച സഹിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള സസ്യങ്ങള്‍ നട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

കുറിപ്പ്:

 • സൈറ്റ്/പ്ലോട്ട് ഏരിയയുടെ  കുറഞ്ഞത് 15% ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്.
 • അനുബന്ധ ജലസേചനം ആവശ്യമില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് വരൾച്ച സഹിക്കുന്ന ഇനം.
 • സാധാരണയായി, താൽക്കാലിക ജലസേചനത്തിനുള്ള സ്വീകാര്യമായ സമയപരിധി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെയാണ്.

സിഎഫ്സി രഹിത ഉപകരണം:

പരിസ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റഫ്രിജറന്‍റുകളുടെയും ഓസോൺ പാളി കുറയുന്ന വാതകങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി.

 • സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചൂടാക്കൽ, വെന്‍റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് (എച്ച് വി‌എസി) ഉപകരണങ്ങളിലും യൂണിറ്ററി എയർകണ്ടീഷണറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന റഫ്രിജറന്‍റുകൾ സി‌എഫ്‌സി രഹിതമായിരിക്കണം.
 • എല്ലാ സി‌എഫ്‌സി രഹിത എച്ച്‌വി‌എസി സിസ്റ്റങ്ങൾ‌ ലഭിക്കുന്ന മാർ‌ക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുക. അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ചെറിയ ശേഷികളിൽ ലഭ്യമാണ്. സി‌എഫ്‌സി അടിസ്ഥാന റഫ്രിജറന്‍റായി ഉപയോഗിക്കാത്ത എച്ച്‌വി‌എസി ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.

എനർജി പ്രകടനം:

 • അമിത ഊർജ്ജ ഉപയോഗം മൂലമുള്ള  പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഊർജ്ജക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
 • കെട്ടിട ഓറിയന്‍റേഷൻ, എൻ‌വലപ്പ്, സിസ്റ്റങ്ങൾ, ലൈറ്റിംഗ്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു ഊർജ്ജക്ഷമതാ സമീപനം പരിഗണിക്കുക.
 • ഊർജ്ജ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയലുകളും ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക. ഈ മെറ്റീരിയലുകളും ഉപകരണങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക.
 • പ്രാരംഭ ചെലവിനേക്കാള്‍ ഉല്‍പ്പന്ന-ജീവിത ചക്രം വിലയിരുത്തുന്ന സമീപനം അടിസ്ഥാനമാക്കി മെറ്റീരിയലുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്  തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഊർജ്ജ ലാഭത്തിന് സഹായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രണ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നേടുകയും ശരിയായ സ്ഥാപിക്കല്‍ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

വീട്ടുപകരണങ്ങൾ:

ചെയ്യാനുദ്ദേശിച്ച കെട്ടിടത്തിലെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

 • സ്ഥാപിച്ച/ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ബിഇഇ ലേബലിംഗിന് കീഴില്‍ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെങ്കിലുമോ അതിന് തുല്യമായോ റേറ്റുചെയ്യണം.
 • ബിഇഇ റേറ്റുചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക ബിഇഇ വെബ്സൈറ്റായ http://www.bee-india.nic.in/

-ൽ നിന്ന് റഫർ ചെയ്യാം. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ:

കെട്ടിടത്തിലെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് സൗരോർജ്ജ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

 • ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചൂടുവെള്ള ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിന് സൗരോർജ്ജ ചൂടാക്കൽ സംവിധാനം നൽകുക. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചൂടുവെള്ള ആവശ്യകത പ്രതിദിനം ഒരാൾക്ക് 25 ലിറ്റർ ആയി കണക്കാക്കണം.

കാര്യക്ഷമമായ ലൂമിനറികളും ലൈറ്റിംഗ് പവർ ഡെൻസിറ്റിയും:

വീടിനുള്ളിലെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

 • ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ലൈറ്റിംഗ് ലുമിനെയറുകൾ (ബാധകമായ രീതിയിൽ) സ്ഥാപിക്കുക, അവ ബിഇഇ ലേബലിംഗിന് കീഴില്‍ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെങ്കിലും റേറ്റുചെയ്തതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ലുമിനെയറുകൾ ആയിരിക്കണം.
 • ഊർജ്ജക്ഷമമായ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗുകളിൽ ചിലത് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: ഇലക്ട്രോണിക് ബല്ലസ്റ്റുകളുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ട്യൂബുലാർ ഫ്ലൂറസെന്‍റ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗുകൾ, T5 ലാമ്പുകൾ, കോംപാക്റ്റ് ഫ്ലൂറസെന്‍റ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗുകൾ, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകൾ എന്നിവ.

മറ്റുള്ളവ:

 • ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലെ ലെവൽ കൺട്രോളറുകൾ.
 • 3 എച്ച്പിയിൽ കൂടുതല് ശേഷിയുള്ള പമ്പുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 60% കാര്യക്ഷമത, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഐ‌എസ്‌ഐ റേറ്റുചെയ്ത വാട്ടർ പമ്പുകൾ.
 • 3 എച്ച്പിയിൽ കൂടുതല് ശേഷിയുള്ള മോട്ടോറുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് 75% കാര്യക്ഷമത, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഐ‌എസ്‌ഐ റേറ്റുചെയ്ത മോട്ടോറുകൾ
 • അടുക്കള/ കഫറ്റീരിയകളിൽ ഐ‌എസ്‌ഐ റേറ്റുചെയ്ത ഗ്യാസ് ബർണറുകൾ.
 • ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ലൈറ്റിംഗ് കണ്ട്രോളിനുള്ള ചലന സെൻസറുകൾ: ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, സ്റ്റഡി, സ്റ്റെയർകെയ്‌സുകൾ, സ്റ്റെയർ ക്യാബിനുകൾ, ഇടനാഴികൾ, ഗരാഷ്, ബാൽക്കണി, വാഷ്, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകൾ എന്നിവ.
 • ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ലൈറ്റിംഗിനായി ഡിമ്മര്‍ കണ്ട്രോളുകൾ/ഡേലൈറ്റ് കട്ട്-ഓഫ് സെൻസറുകൾ.
 • കിടപ്പുമുറിയിലെ എയർകണ്ടീഷണറുകൾക്കുള്ള സ്ലീപ്പ് മോഡ് നിയന്ത്രണം.

മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത്:

അത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ ലാന്‍ഡ്ഫില്ലില്‍ ഇടുന്നത് തടയുവാനായി സ്രോതസ്സിൽ മാലിന്യം വേർതിരിക്കുന്നത് സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിന്.

 1. ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, പേപ്പർ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഓരോ വീട്ടിലും പ്രത്യേകമായി ചവറ്റുകുട്ടകൾ സ്ഥാപിക്കുക.
 2. മൾട്ടി റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞവയ്‌ക്ക് പുറമേ, മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു സൗകര്യം നല്‍കുന്നതില്‍ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:
 • ലോഹങ്ങൾ (ടിന്നുകളും ക്യാനുകളും)
 • 'ഇ' മാലിന്യങ്ങൾ
 • ലാമ്പുകൾ
 • ബാറ്ററികൾ

വരണ്ടതും നനഞ്ഞതുമായ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സൈറ്റ് അനുവദിക്കുക. കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പാർപ്പിട മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുക. ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ, കടലാസ്സ്, ന്യൂസ്പേപ്പര്‍, കാര്‍ഡ്ബോര്‍ഡ്, ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, 'ഇ' മാലിന്യങ്ങൾ, ബാറ്ററികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യ വസ്തുക്കളുടെ പ്രാദേശിക ഡീലർമാരെ കണ്ടെത്തുക.

നിർമ്മാണ സമയത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കൽ::

 • നിർമ്മാണ മാലിന്യങ്ങൾ ലാന്‍ഡ്ഫില്ലുകളിലേക്ക് വിടുന്നത് കുറയ്ക്കുക. നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിന്‍റെ 75% ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകളിലേക്കും ഇൻസിനറേറ്ററുകളിലേക്കും അയയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
 • സൈറ്റിൽ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ നിർമ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങളും ശേഖരിക്കുക. മാലിന്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേർതിരിക്കുക. അത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകളിലെ സാധാരണ നിർമ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊട്ടിയ ഇഷ്ടികകൾ, സ്റ്റീല്‍ ബാറുകൾ, പൊട്ടിയ ടൈലുകൾ, ഗ്ലാസ്, തടി മാലിന്യങ്ങൾ, പെയിന്‍റ് ക്യാനുകൾ, സിമന്‍റ് ബാഗുകൾ, പാക്കിംഗ് വസ്തുക്കൾ മുതലായവ ആകാം.

റീസൈക്കിൾ ചെയ്തവ അടങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ:

വെര്‍ജിന്‍ സാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത വസ്തുക്കള്‍  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്.

 • ഫ്ലൈ ആഷ് ബ്ലോക്കുകൾ, ടൈലുകൾ, സ്റ്റീൽ, ഗ്ലാസ്, സിമന്‍റ്, ഫാൾസ് സീലിംഗ്, അലുമിനിയം, കോമ്പോസിറ്റ് വുഡ് എന്നിവയാണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത ഉള്ളടക്കമുള്ളവ.

വേഗത്തിൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ:

 • വേഗത്തിൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വേഗത്തില്‍ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക (സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പത്തുവർഷ സൈക്കിളിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അതിൽ കുറവോ), അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വസ്തുവിന്‍റെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ കുറഞ്ഞപക്ഷം നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയുടെ 2.5% എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം.
 • മുള, കമ്പിളി, കോട്ടൺ ഇൻസുലേഷൻ, അഗ്രിഫൈബർ, ലിനോലിയം, വീറ്റ് ബോർഡ്, സ്ട്രോബോർഡ്, കോർക്ക് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ പരിഗണിക്കുക. നിർമ്മാണ സമയത്ത്, നിർദ്ദിഷ്ടമായ വേഗത്തിൽ പുതുക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

പ്രാദേശിക വസ്തുക്കള്‍:

പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ചിലവ് അനുസരിച്ച് മൊത്തം നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ 50% കുറഞ്ഞത് 500 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

സാൽ‌വേജ്ഡ് സാമഗ്രികളുടെ പുനരുപയോഗം:

 • വെര്‍ജിന്‍ വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സാൽ‌വേജ്ഡ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെയും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതുവഴി വെര്‍ജിന്‍ വസ്തുക്കളുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക.
 • കെട്ടിട നിർമ്മാണച്ചെലവ് അനുസരിച്ച് മൊത്തം നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ 2.5% എങ്കിലും സാല്‍വേജായതും, റീഫര്‍ബിഷ് ചെയ്തതും,  പുനരുല്‍പ്പാദനം നടത്തിയതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.  വെര്‍ജിന്‍ വൂഡിന്‍റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് വനനശീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കെട്ടിട രൂപകൽപ്പനയിൽ സാൽ‌വേജ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, ഫ്ലോറിംഗ്, പാനലിംഗ്, വാതിലുകൾ, ഫ്രെയിമുകൾ, ഫർണിച്ചർ, ഇഷ്ടിക മുതലായ സാൽ‌വേജ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ പരിഗണിക്കുക.
 • കന്യക മരത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അതുവഴി വനനശീകരണം ഒഴിവാക്കാം.
 • നിഷ്ക്രിയ പുകവലി, പോസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൻസി എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുകവലിക്കാത്തവരെ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക. കെട്ടിടത്തിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിക്കണം.
 • ഇടനാഴികൾ, ലോബി, ലിഫ്റ്റുകൾ മുതലായ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിക്കുക, സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ പുകയില മലിനീകരണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ കെട്ടിടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. പുകയിലപ്പുക സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് പാർപ്പിട യൂണിറ്റുകളിലേക്കോ ലീക്കാവുന്നില്ലെന്ന് പുകവലിക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് താമസക്കാര്‍ക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കാം. താമസക്കാരെയും സന്ദർശകരെയും ബോധവത്കരിക്കുന്നതിന് കെട്ടിട കാമ്പസിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സൈനേജുകൾ സ്ഥാപിക്കാം.

ഡേ ലൈറ്റിംഗ്:

നല്ല പകൽ വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പരിസ്ഥിതികള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്:

 • ലിവിംഗ് സ്പേസുകളില്‍ കുറഞ്ഞത് 2% ഗ്ലേസിംഗ് ഫാക്ടർ കൈവരിക്കുക. അടുക്കളകൾ, സ്വീകരണമുറികൾ, ബെഡ് റൂമുകൾ, ഡൈനിംഗ് റൂമുകൾ, സ്റ്റഡി റൂമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിവായി താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണത്തിന്‍റെ 50%. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ശരാശരി ഗ്ലേസിംഗ് ഫാക്ടർ കണക്കാക്കാം: ഗ്ലേസിംഗ് ഫാക്ടർ = വിൻഡോ ഏരിയ (എസ്എഫ്)/ ഫ്ലോർ ഏരിയ (എസ്എഫ്) x യഥാർത്ഥ ദൃശ്യമായ പ്രസരണം x കോണ്‍സ്റ്റന്‍റ്

കോണ്‍സ്റ്റന്‍റ് മൂല്യങ്ങൾ::

 • ചുവരിലെ ജനാലകള്‍: 0.2
 • മേൽക്കൂരയിലെ ജനാല (സ്കൈലൈറ്റ്): 1.0

കുറിപ്പ്:

വലുപ്പമുള്ള ലിവിംഗ് സ്‌പെയ്‌സുകൾക്കായി, പകൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭാഗം കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിർണ്ണയിക്കാനാകും.  ഡൈനിംഗ്, ഡ്രോയിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിവിംഗ് സ്‌പെയ്‌സുകൾ അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രത്യേക ഇടങ്ങളായി കണക്കാക്കാം. വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി ഭൗതിക അതിർത്തി ആയിരിക്കേണ്ടതില്ല.

ശുദ്ധവായുവിനുള്ള വെന്‍റിലേഷന്‍:

മതിയായ ഔട്ട്‌ഡോർ വെന്‍റിലേഷന്‍ നൽകി അകത്തുള്ള വായുവിന്‍റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇൻഡോർ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്. ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ലിവിംഗ് സ്‌പെയ്‌സുകൾ, അടുക്കളകൾ, ബാത്ത്‌റൂമുകൾ എന്നിവയിൽ തുറക്കാവുന്ന ജനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് തുറക്കാവുന്ന പ്രദേശം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക: തുറക്കാവുന്ന ജനലുകള്‍ക്കും വാതിലുകൾക്കുമുള്ള ഡിസൈൻ മാനദണ്ഡം

സ്പേസ് തരം സ്പേസ് തരംമൊത്തം കാര്‍പ്പെറ്റ് ഏരിയായുടെ ശതമാനമായി തുറക്കാവുന്ന പ്രദേശം
ലിവിംഗ് സ്പേസുകള് 10%
അടുക്കളകൾ 8%
കുളിമുറികള്‍ 4%
 • മതിയായ ജനല്‍പഴുതുകള്‍ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ശുദ്ധവായു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും, അതുവഴി നല്ല വായു ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാം. ക്രോസ്-വെന്‍റിലേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിൽ വലിയ പഴുതുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് സമീപനം.

എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ:

ഇൻഡോർ പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടുക്കളകളും കുളിമുറികളും മികച്ച വായുസഞ്ചാരമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്:

 • വീടുകൾക്കുള്ളിലെ ഇൻഡോർ വായുവിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാത്ത്റൂമുകളിൽ നിന്നും അടുക്കളകളിൽ നിന്നുമുള്ള എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല, എന്നിരുന്നാലും മതിയായ അളവിലുള്ള ഇൻഡോർ വായു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിന്‍റെ പ്രകടനത്തെയും അതുവഴി ഇൻഡോർ വായു അന്തരീക്ഷത്തെയും നിർണ്ണയിക്കും.

കുറഞ്ഞ അളവില്‍ ഇടവിട്ടുള്ള എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഫ്ലോ ആവശ്യകതകൾ

സ്ഥാനം മിനിമം എയർ ഫ്ലോ   മിനിമം എയർ ഫ്ലോ
അടുക്കള 9.3 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (100 ചതുരശ്ര അടി) തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് 100 സിഎഫ്എം > 9.3 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (100 ചതുരശ്ര അടി) ആനുപാതികമായി വായുസഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
കുളിമുറി <4.64 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (50 ചതുരശ്ര അടി) തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് 50 സിഎഫ്എം > 4.64 ചതുരശ്ര. മീറ്റർ (50 ചതുരശ്ര അടി) ആനുപാതികമായി എയർ ഫ്ലോ വർദ്ധിപ്പിക്കും

കുറഞ്ഞ വിഒസി മെറ്റീരിയലുകൾ:

കെട്ടിടത്തിലെ താമസക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞ അളവിൽ പ്രസാരണമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്:

 • പെയിന്‍റുകൾ, പശകൾ, സീലാന്‍റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം കെട്ടിടത്തില്‍ താമസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എല്ലാ ജനലുകളും തുറന്നിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കെട്ടിട-ഫ്ലഷ് ഔട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് താമസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പരിസരം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • ക്രോസ് വെന്‍റിലേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ പാർപ്പിട യൂണിറ്റുകൾക്കിടയിൽ മതിയായ ഇടങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. മിക്കപ്പോഴും, ഈ സംഗതി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഇൻഡോർ വായുവിന്‍റെയും പകൽ വെളിച്ചത്തിന്‍റെയും കാര്യത്തിൽ മോശം ഇൻഡോർ പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഇടുങ്ങിയ ഇടനാഴികൾ ഇൻഡോർ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കും.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക