നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൽ

March 27, 2019

ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തിൽ, നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പല ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ധാരണ ലഭിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വീടും സാമ്പത്തികവും ഒരുപോലെ നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഗൃഹനിർമ്മാതാവിനെ അനുവദിക്കും.

ഒരു വ്യക്തിഗത ഗൃഹനിർമ്മാതാവ് നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം: ആസൂത്രണം, നിർമ്മാണം, ഫിനിഷിംഗ്

ആസൂത്രണം: ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം, ഉൽപ്പന്ന വിതരണ സമയക്രമം, നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം എന്നിവയെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. ആസൂത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

•    ഒരു ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്

•    ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

•    നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

•    നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് - കോൺട്രാക്ടർ, ആർക്കിടെക്റ്റ്, ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനർ, തൊഴിലാളികൾ (നിങ്ങൾ ഒരു കരാറുകാരനെ നിയമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ)

വീട് നിര്‍മ്മാണം: ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും, അതായത് സിമന്‍റ്, മണൽ, ഇഷ്ടികകൾ, വെള്ളം, അഗ്രഗേറ്റുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുക എന്നതാണ് ആദ്യ ജോലി. മെറ്റീരിയലുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ടീം ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യും:

•    അടിത്തറ കെട്ടുക

•    നിങ്ങളുടെ ഫോംവർക്ക് നിർമ്മിക്കുക

•    വിവിധ മിശ്രിതങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക

•    വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്

•    വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്

•    പ്ലംബിംഗ്

•    വയറിംഗ്

ഫിനിഷിംഗ്: ഈ ഘട്ടത്തിൽ, വീട് മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്‍റീരിയർ ഒരു നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. റൂഫിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, പെയിന്‍റിംഗ്, ഫിറ്റിംഗുകൾ - നിങ്ങളുടെ കുളിമുറി, അടുക്കള, വാഷ് ബേസിനുകൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ ടീം മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.


ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക