നിങ്ങളുടെ വീടിനുവേണ്ടി മികച്ച സിമന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ്

മാർച്ച് 25, 2019

ഒരു വീടിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സാധാരണയായി പല ഘട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ മിക്കതിലും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സിമന്‍റിന് നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്.

വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രധാന തരം സിമന്‍റുകള്‍ ലഭ്യമാണ് - ഒപിസി, പിപിസി, പി‌എസ്‌സി. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ‌, ഒ‌പി‌സി മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്, എന്നാല്‍ പി‌പി‌സിയും പി‌എസ്‌സിയും മികച്ച കരുത്തും മികച്ച ഈടും നൽകും.

സിമന്‍റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണ തീയതി പരിശോധിക്കുക. സിമന്‍റ് ബാഗ് 90 ദിവസത്തില്‍ക്കൂടുതല്‍ പഴയതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ബാഗിന്‍റെ വശത്ത് അച്ചടിച്ച എം‌ആർ‌പി, ഐ‌എസ്‌ഐ സ്റ്റാമ്പ് പോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ തീയതിയും കാണാന്‍ കഴിയും. നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ സിമന്‍റ് ബാഗില്‍ മുഴകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

ശരിയായ സിമന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ വില മാത്രമായിരിക്കരുത് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് വിലപേശാനും പണം ലാഭിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും. വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പ്രശസ്ത കമ്പനികള്‍നോക്കി വാങ്ങണം. ശക്തമായ വീട് ദീര്‍ഘകാലം നിലനിൽക്കും, ശരിയായ സിമന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദീര്‍ഘപ്രഭാവം നിലനിര്‍ത്തും.

 


ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക