വീട് തേയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്

നിങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാന ഘടന പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ടീം ചുവരുകൾ, തറ, മേൽക്കൂര എന്നിവയിൽ ജോലി തുടങ്ങും. ഇവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നിരപ്പല്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളുണ്ടാവും, അവ മിനുസപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്; പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

സിമന്‍റ്, മണൽ, വെള്ളം എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം കൊണ്ട് ചുവരുകളുടെ പരുക്കൻ ഉപരിതലങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്ററുപയോഗിച്ച് മറയ്ക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല്‍ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത്, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ചുവരുകളുടെ പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങളെ മിനുസമാക്കുന്നു.

പരുക്കൻ അരികുകളും അസമ പ്രതലങ്ങളും പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് മൂടുന്നു, അത് മതിലുകളുടെ ഈടു കൂട്ടുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ ചുവരുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷും നൽകുന്നുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആയ ചുവരുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യണമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, റഡിപ്ലാസ്റ്റ്, സൂപ്പർ സ്റ്റക്കോ പോലുള്ള വിവിധ നിലവാരമുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഏജന്‍റുകൾ UltraTech വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വിള്ളലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ക്യൂറിംഗിനുള്ള ചില ടിപ്പുകൾ ഇവയായിരുന്നു. അത്തരം കൂടുതൽ ടിപ്പുകൾക്കായി, www.ultratechcement.com

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക