// Microsoft Clarity code Start. //

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ
ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು

ಸರಿಯಾದ್ ಟೇಮ್‌ನ ಆಯ್ಕೆ/ How To Choose The Right Construction Team | Kannada | UltraTech Cement

ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸುವುದುತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಆರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೊಡೋಣ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ...್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು