ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ | Clay Bricks VS Concrete Blocks | Kannada

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಲಾಭಗಳನ್ನ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಯ ಮಾತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ. http://bit.ly/2ZD1c...wk #UltraTechCement

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು