ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು

ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಗ್‌ | Waterproofing | Kannada | UltraTech Cement

ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಗ್‌ ಮಾಡಿಸುವುದು ಆವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್‌ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂ...ತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #BaatGharKi #UltraTechCement

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು