ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು

ಕನ್ ಸ್ಟ್ರ ಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು | Common Terms of Construction | Kannada

ಮನೆಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರೋದು ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಕಂಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ನ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಮನೆಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾ...ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ #ಮನೆಯ ಮಾತು. https://bit.ly/3aHyxPh #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು