ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ

ಅಗ್ರ 5 ಅವಶ್ಯಕ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಅನ್ನುವುದು ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಿರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಅನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.


ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ

ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆಯ ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ, ಬರವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಡ್‌ರೂಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಕಿರಣಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
 

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ

ದಿಕ್ಕು : ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಡ್‌ರೂಂ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಾನ :ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಬಾಗಿಲು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವಾಗ ಅಥವಾ ತೆರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೀರಲು ಶಬ್ದ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೋ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಚ ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ :ವಾಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಚವನ್ನು ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಬಣ್ಣ :ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ವಾಸ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೂದು, ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ, ಐವರಿ ಅಥವಾ ನಸು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ

ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗ :ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಒಂದೋ ಪಶ್ಚಿಮ, ನೈರುತ್ಯ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ.

ಅಲಂಕಾರ :ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೂದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಾರದು.

ಬೆಡ್‌ರೂಂಗಾಗಿ ಸರಳ ವಾಸ್ತು

ಬೆಡ್‌ರೂಂ ದಿಕ್ಕು :

Bedroom Direction

ಬೆಡ್‌ರೂಂ ದಿಕ್ಕು :
 

 • ಬೆಡ್‌ರೂಂಗೆ ಆದರ್ಶ ದಿಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಬೆಡ್‌ರೂಂಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ.
 • ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ.

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಮಂಚದ ದಿಕ್ಕು, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ :

bed-direction-shape-position-as-per-vastu

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಮಂಚದ ದಿಕ್ಕು, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ :
 

 • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಂಚ ಇರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿಕ್ಕು ಕೋಣೆಯ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗ.
 • ಮಂಚವನ್ನು ಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೋ ಚೌಕ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
 • ಮಂಚವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಮ್ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು.
 • ಮಂಚದ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಸಾರ ಮಂಚವನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಇರಬಾರದು.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು :

sleeping-direction-as-per-vastu

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು :

ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಲಗಬೇಡಿ.

ಕನ್ನಡಿ, ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ :

placement-of-mirrors-wardrobes-dressers

ಕನ್ನಡಿ, ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ :

 

 • ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ ಅನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
 • ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೊರೆ ಕುಬೇರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯು ಗೋಜಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಗೋಜಲು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಂಚದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಛಾವಣಿ :

bedroom-ceiling

ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಛಾವಣಿ :

 

 • ಯಾವುದೇ ಅಸಮರೂಪದ ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರಾದ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಛಾವಣಿಯ ಎತ್ತರವು 10-12 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 • ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಛಾವಣಿಗಳು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಛಾವಣಿಗಳಿಗೆ ನಸುಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುದೀಪ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು, ಅದು ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಬಾಲ್ಕನಿ :

balcony-in-the-bedroom

ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಬಾಲ್ಕನಿ :

 

 • ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
 • ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಬೇಕು.
 • ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗವು ಹೂವು ಅಥವಾ ಅಲೆಗಳ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಗ್ಗಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸುಲಭ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಬೆಳಕು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಬಣ್ಣ :

colour-of-the-bedroom

ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಬಣ್ಣ :

 

 • ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಬಣ್ಣವು ಮೃದು ಮತ್ತು ನಸು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು.
 • ಕೋಣೆಗೆ ಆದರ್ಶಯುತ ಬಣ್ಣಗಳು ಆಫ್‌-ವೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್, ಬೂದು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆಗಿವೆ.
 • ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಸು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣವು ಹರ್ಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಹರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು.
 • ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು.

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಕೋಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶೌಚಕೋಣೆಯ ವಾಸ್ತು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ.