ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು vs ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ 2 ½ ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ದೃಢತೆಯು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗಾರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜೋಡಣೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜೋಡಣೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನುರಿತರಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸಲ್ಯೂಶನ್ಸ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ