ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ?

ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು ಹಣಕಾಸು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಯಣದಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತವೇ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಯಣವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೆನಪಿಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಯಣವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಯಣವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೆನಪಿಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

With these tips, every stage of your home building journey can be smooth and hassle-free. Be sure to visit ultratechcement.com and keep watching #BaatGharKi by Ultratech for further expert tips and home building solutions.

With these tips, every stage of your home building journey can be smooth and hassle-free. Be sure to visit ultratechcement.com and keep watching #BaatGharKi by Ultratech for further expert tips and home building solutions.

ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ