ಅವಲೋಕನ

ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ 5 ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತದ 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೆಳೆಯತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 116.75 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಪೂರ್ವಮಿಶ್ರಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿದೆ.      

ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ‘ಪ್ರತಿಭಾ ಪೂಲ್’ ಅನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ…

ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಸಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ‘ಅವಕಾಶಗಳ ಜಗತ್ತು’ ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾತುಗಳು

ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅವಕಾಶಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ....

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ