ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಗಳು

ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿ

ಎಸ್. ಬಿ. ಮ್ಯಥುರ್

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಅರುಣ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅಲಕಾ ಭರುಚಾ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ.ಮಹೇಶ್ವರಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಸ್ಟೇಕ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿ

ಎಸ್. ಬಿ. ಮ್ಯಥುರ್

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ಝನ್ವರ್‌,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಕೃಪಳು

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಅರುಣ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಅಲಕಾ ಭರುಚಾ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಬಿರ್ಲಾ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಕೃಪಳು

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ಝನ್ವರ್‌,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ

ಅರುಣ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಅಲಕಾ ಭರುಚಾ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ ಅಟುಲ್ ಡಾಗ

ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು CFO

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕಮಿಟಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಕೃಪಳು

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ಝನ್ವರ್‌,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಶ್ರೀ ಅಟುಲ್ ಡಾಗ

ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ