વાસ્તુ ટિપ્સ

વીધી શૂલાસ

     

  • વીધી શૂલાસ એવી પરિસ્થિતિ છે કે જ્યાં રસ્તો પ્લોટમાં આવે છે. કેટલાક વીધી શૂલો સકારાત્મક bringર્જા લાવે છે અને કેટલાક નકારાત્મક bringર્જા લાવે છે. 
  • ઉત્તર-પૂર્વની ઉત્તરે વીધી શૂલો, ઉત્તર-પૂર્વની પૂર્વ દિશા શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે; દક્ષિણ-પૂર્વની દક્ષિણ, ઉત્તર-પશ્ચિમની પશ્ચિમ મધ્યમ માનવામાં આવે છે.
  •  

Veedhi Shoolas

અસ્વીકરણ

આ માહિતી વિસ્તાની મૂળભૂત સમજ આપે છે. જો કોઈ પ્લોટ અથવા બાંધકામ અહીં પ્રસરેલા વિશાળ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતું નથી, તો દુષ્ટ અસરોને ઘટાડવા માટે ઉપચારાત્મક ઉપાયો / સુધારણા મેળવવા માટે, વિટુ નિષ્ણાતની સલાહ લેવામાં આવી શકે છે. આ સામાન્ય માહિતી માટે છે કે જેમના માટે, જેની પાસે વ્યાપક રૂચિ છે, તેને કંપની દ્વારા કોઈ ભલામણ કરવામાં ન આવે.

સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો