વાસ્તુ ટિપ્સ

લિવિંગ રૂમ્સ

    વસવાટ કરો છો ખંડ ઉત્તર-પૂર્વમાં પશ્ચિમ તરફના ઘરો માટે ઉત્તર અને પૂર્વ તરફના ઘરો માટે, ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવો જોઈએ. દક્ષિણ તરફના ઘરો માટે, તે દક્ષિણ-પૂર્વમાં હોઈ શકે છે. * જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી, ખુલ્લી બીમ ટાળવી જોઈએ. જો અનિવાર્ય હોય, તો બીમની નજીક અથવા તેની નીચે બેસવાનું ટાળો.

Living Rooms

અસ્વીકરણ

આ માહિતી વિસ્તાની મૂળભૂત સમજ આપે છે. જો કોઈ પ્લોટ અથવા બાંધકામ અહીં પ્રસરેલા વિશાળ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતું નથી, તો દુષ્ટ અસરોને ઘટાડવા માટે ઉપચારાત્મક ઉપાયો / સુધારણા મેળવવા માટે, વિટુ નિષ્ણાતની સલાહ લેવામાં આવી શકે છે. આ સામાન્ય માહિતી માટે છે કે જેમના માટે, જેની પાસે વ્યાપક રૂચિ છે, તેને કંપની દ્વારા કોઈ ભલામણ કરવામાં ન આવે.

સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો