વાસ્તુ ટિપ્સ

બાથરૂમ ટોઇલેટ

    શૌચાલય ક્યારેય બિલ્ડિંગના ઉત્તર-પૂર્વ ખૂણામાં ન હોવા જોઈએ. ઉપરાંત, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ખૂણાને ટાળવું પડશે. * તેઓ પ્રાધાન્ય ઉત્તર-પશ્ચિમમાં સ્થિત હોવા જોઈએ અને બીજો વિકલ્પ મકાન અથવા ખંડના દક્ષિણ-પૂર્વમાં હોવો જોઈએ. * તે પૂર્વ, ઉત્તર, પશ્ચિમ અને દક્ષિણમાં પણ સ્થિત થઈ શકે છે.

Bathrooms Toilets

અસ્વીકરણ

આ માહિતી વિસ્તાની મૂળભૂત સમજ આપે છે. જો કોઈ પ્લોટ અથવા બાંધકામ અહીં પ્રસરેલા વિશાળ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતું નથી, તો દુષ્ટ અસરોને ઘટાડવા માટે ઉપચારાત્મક ઉપાયો / સુધારણા મેળવવા માટે, વિટુ નિષ્ણાતની સલાહ લેવામાં આવી શકે છે. આ સામાન્ય માહિતી માટે છે કે જેમના માટે, જેની પાસે વ્યાપક રૂચિ છે, તેને કંપની દ્વારા કોઈ ભલામણ કરવામાં ન આવે.

સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો