મજબૂત મકાનના પાયાના બાંધકામ માટેની ટિપ્સ

તમારા ઘરની મજબૂતાઇ તેના પાયાની મજબૂતાઇ પર આધાર રાખે છે. તેથી તમે જ્યારે ઘરનું નિર્માણ કરો ત્યારે એ સુનિશ્ચિત કરવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પાયાનું કાર્ય યોગ્ય રીતે થયું હોય. અહીં કેટલીક મહત્ત્વની ટિપ્સ આપવામાં આવી છે.

Continue digging till you find hard soil for your foundation.

Ensure that the bar bender steel is correctly aligned and does not shift when concrete is poured.

Treat the surrounding foundation soil with anti-termite chemicals.

Ensure the curing work of the foundation is done at regular intervals.

Continue digging till you find hard soil for your foundation.

Ensure that the bar bender steel is correctly aligned and does not shift when concrete is poured.

Treat the surrounding foundation soil with anti-termite chemicals.

Ensure the curing work of the foundation is done at regular intervals.

There is little room for error when it comes to the foundation of your home. That is why, supervising its construction is essential for every home-builder. Consulting an engineer about your foundation can save you from problems later on.

સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય નામ દાખલ કરો
માન્ય નંબર દાખલ કરો
માન્ય પિનકોડ દાખલ કરો
માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો
માન્ય ઉપ શ્રેણી દાખલ કરો

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને તમે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને તમારો સંપર્ક કરવાની અધિકૃતતા આપો છો.

આગળ વધવા કૃપા કરીને આ બોક્સ પર ટીક કરો